Úspěch firmy v ESS za přispění TC AV ČR

Trh tzv. „Big Science“, jak se někdy označují zakázky z velkých a finančně nákladných evropských výzkumných infrastruktur, poskytuje českým průmyslovým podnikům zajímavé příležitosti – mohou se stát jejich dodavatelem nebo výzkumným partnerem. Dodavatelský trh je ale značně roztříštěný a pro mnoho firem je obtížné navázat s těmito infrastrukturami kontakt a spolupráci. Technologické centrum AV ČR mj. i proto plní funkci národního kontaktu pro spolupráci českého průmyslu s mezinárodními výzkumnými infrastrukturami - jako tzv. Industry Liaison Officer (ILO). Mezi jednu z těchto infrastruktur patří i v současnosti budovaný Evropský spalační zdroj (ESS - European Spallation Source) se sídlem ve švédském Lundu.

Zástupce Technologického centra AV ČR z pozice ILO pro ESS rozesílá poptávky po spolupráci a pozvánky do tendrů ESS zástupcům českých firem a výzkumných institucí. Několika příležitostí v tendrech vypisovaných ESS se chopila i třebíčská firma MICo Shielding s r.o., která je součástí skupiny MICo Group, sdružující dohromady deset společností působících v energetice, průmyslu a stavebnictví.

MICo Shielding s r.o. se zaměřuje na komplexní řešení radiačního stínění pro centra výzkumu a vývoje, jaderné elektrárny, pracoviště nukleární medicíny či kobky s průmyslovými rentgeny. Více než 10 let zkušeností s dodávkami stínění radiačního záření a vlastní výrobní i inženýrské kapacity kvalifikovaly MICo Shielding s r.o. i pro dodávky do ESS.

Mezi klíčové zakázky firmy do ESS patří komplexní dodávky stínících bunkrů pro instrumenty BIFROST, DREAM a SKADI. V případě dodávky kobky pro BIFROST se jednalo o dodávku přímo do ESS ve švédském Lundu, ve zbylých dvou, stále probíhajících zakázkách se jedná o dodávku pro tzv. „In-Kind“ partnery ESS, konkrétně o francouzskou výzkumnou organizaci CEA (instrument DREAM) a o německé výzkumné centrum FZ Jülich (instrument SKADI). Tato kobka je realizována ve spolupráci s českou pobočkou nadnárodní firmy NUVIA Group.

V neposlední řadě uspělo MICo Shielding s r.o. v tendrech ESS na projekt a dodávku výzkumného zázemí a řídících center pro instrumenty DREAM, ODIN, LoKI a ESTIA. Součástí zakázek je i instalace staveb včetně vybavení (rozvody elektřiny, ventilace, pochozí lávky, TZB apod.). Sumárně mají výše uvedené dodávky hodnotu přesahující 3 miliony EUR.

Zástupci firmy se účastní i několika tendrů v dalších evropských výzkumných infrastrukturách (ILL Grenoble nebo JINR Dubna) a věří, že svá řešení uplatní i zde.

Více informací o Evropském spalačním zdroji (ESS) si lze přečíst v české a anglické verzi. Registrační link do databáze dodavatelů ESS je zde.

Pro více informací kontaktujte: J. Janošec  (CZ Industry Liaison Officer pro ESS), janosec@tc.cz

 

Další úspěšné příběhy

Všechny úspěšné příběhy
Zapojení do programů EIC je cesta ke zkušeným expertům a klíčovým zákazníkům

Zavádění nových technologií a služeb na trh, zejména pokud se jedná o nová inovátorská řešení, je finančně náročné. Často v této fázi firma již běží naplno…

Z mladé pražské firmy roste zajímavý technologický leader

Mladá pražská firma Iterait vyvíjí systémy s umělou inteligencí, počítačovým viděním a strojovým učením. Za dva roky existence vyvinula několik oceňovaných…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech