Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Hledání zahraničních obchodních partnerů je většinou běh na dlouhou trať a úspěch v cíli není zaručen.

TC Praha nabízí možnost prezentace na stánku v rámci účasti na domácích a zahraničních veletrzích. Souběžně s mezinárodními veletrhy se většinou konají kooperační (B2B) setkání, která dávají prostor pro nalezení vhodného obchodního či projektového partnera napříč všemi obory. Setkání mohou přispět i ke sdílení zkušeností nebo nalezení jiných důležitých kontaktů. 

V případě, že firma cílí na konkrétní lokalitu a trh, je výhodnější variantou účast na tzv. podnikatelské misi

Oddělení využívá spolupráce s obchodními komorami, oborovými svazy a partnery sítě Enterprise Europe Network.

Aktuální akce sledujte v sekci Akce, popř. Novinky.

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Janošec, janosec@tc.czNaše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech