Akce

archiv
Health Tech Hub Styria Pitch and Partner 2022

Kdy:

Kde: ONLINE

Technology Transfer online workshop pro nováčky v Horizont Evropa

Kdy:

Kde: ONLINE

Pan-European Partnering in Big Science

Kdy:

Kde: ONLINE

Cycling Europe

Kdy:

Kde: ONLINE

Digital Future(s): TA in and for a changing world

Kdy:

Kde: Karlsruhe, Německo

Technology and Business Cooperation Days 2022

Kdy:

Kde: ONLINE

 
 

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "Business Runway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a znalostí

Účast v projektech