Druhá výzva v Interreg Central Europe vyhlášena

Dne 22. března byla vyhlášena 2. výzva v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE pro období 2021 – 2027, do které je zapojeno 9 států střední Evropy. Program má…

Jarní výzvy v EUREKA programech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo 10. února čtvrtou výzvu v rámci programu Eurostars-3 a do konce dubna plánuje otevření výzvy…

EK vyhlašuje výzvy na podporu integrace ukrajinských malých a středních podniků do jednotného trhu

Evropská komise vyhlásila dvě výzvy k podávání návrhů projektů s cílem pomoci ukrajinským podnikatelům a podnikům těžit z výhod jednotného trhu EU. Výzvy…

SIFER 2023 – International Railway Brokerage Event

Kdy:

Kde: ONLINE / Lille, Francie

CZ-SK Informační den k MSCA Staff Exchanges

Kdy:

Kde: Palackého univerzita v Olomouci

Udržitelné a energeticky úsporné podnikání a podpory EU pro firmy - Karlovy Vary

Kdy:

Kde: Krajská knihovna, Karlovy Vary

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech