Hackathon k využití satelitních dat k monitorování světových jevů

V rámci projektu Copernicus Academy pořádala Univerzita Karlova hackathon zaměřený na využití pozorování Země (EO) a geografického informačního systému (GIS)…

Projekt ADMA TranS4MErs podporující výrobní MSP pokračuje i po úspěšné 1. výzvě

V právě vyhodnocené 1. výzvě mezinárodního projektu ADMA TranS4MErs, jehož součástí je i Technologické centrum Praha, uspělo 6 českých firem, kdy každá získala…

MŠMT vyhlásilo jarní výzvu v podprogramu INTER-EUREKA

V 2. polovině dubna vyhlásilo MŠMT výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v rámci podprogramu INTER-EUREKA…

Ochrana duševního vlastnictví na trzích jihovýchodní Asie

Kdy:

Kde: Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6

Cybersecurity Twister Plzeň

Kdy:

Kde: BIC Plzeň, Teslova 1, Plzeň

Funkční ochrana spotřebitelů před padělanými výrobky

Kdy:

Kde: Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6 / ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech