Analýza inovačního potenciálu

Analýza inovačního potenciálu umožňuje firmám s mezinárodními ambicemi odhalit nejen nové příležitosti, ale efektivně naplánovat a realizovat kroky, které povedou k růstu.

Oddělení rozvoje podnikání nabízí firmám vedení strukturovaného rozhovoru s majitelem / vedením firmy, v rámci kterého firma získá nezávislý pohled na své podnikání, podklady a cenné rady pro vytvoření účinné podnikatelské strategie. Konzultován je především strategický cíl firmy a cesty k jeho dosažení, zdroje inovačních podnětů či možnosti spolupráce s partnery při vývoji inovací. Vzhledem k širokému spektru oblastí, jimž se experti TC Praha věnují v rámci technologického transferu, mohou poskytnout reference k oborově rozmanitým podnikatelským záměrům.

Seznamte se s nezávislým pohledem na vaše podnikání.

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Vavřínek, vavrinek@tc.czNaše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech