O nás

Oddělení rozvoje podnikání (ORP) doplňuje svými aktivitami široké spektrum nabízených služeb Technologického centra Praha se zaměřením především na malé a střední podniky.

ORP má dlouholeté zkušenosti s poskytováním služeb podnikatelským subjektům v souvislosti s podporou rozvoje jejich podnikání, expanzí na zahraniční trhy, komercializací výsledků jejich výzkumné a inovační činnosti a ochranou duševního vlastnictví. Oddělení nabízí pomoc s orientací v českých a zahraničních dotačních programech a asistenci při přípravě projektových žádostí.

Mladým inovativním firmám nabízí oddělení roční mentoringový program „Scale-up your business“, v rámci kterého se naučí mimo jiné efektivně reagovat na potřeby své rychle se rozvíjející firmy. Oddělení dále provozuje akcelerační program „BusinessRunway“, jenž nad rámec zázemí Technologického centra Praha nabízí intenzivní manažerskou podporu a poradenské služby včetně oblasti financování.

Služby jsou poskytovány napříč všemi sektory, s důrazem na „aktuální“ témata jako např. digitalizace, průmysl 4.0 či kosmický průmysl.

Většina aktivit je realizována prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, kterou Technologické centrum Praha v České republice koordinuje od roku 2008. Tím je zajištěn mezinárodní rozměr poskytovaných služeb a propojení na zahraniční trhy ve více než 60 zemích světa (s využitím mezinárodní databáze nabídek a poptávek). 

Většina služeb je díky projektovým aktivitám oddělení poskytována bezplatně.

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech