Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Digitální transformace firem:

TC Praha je jedním ze zakládajících členů Hubu pro digitální inovace (H4DI) a členem konsorcia jednoho ze šesti českých Evropských digitálních inovačních center (EDIHů) nazvaného Cybersecurity Innovation Hub. TC Praha je zapojeno také do několika dalších projektů zaměřených na digitální transformaci podnikání a toto téma je i jedním ze stěžejních témat sítě Enterprise Europe Network. Díky těmto aktivitám nabízí TC Praha českým firmám přístup k poradenským službám a moderním digitálním technologiím zvyšujícím jejich digitální vyspělost a vedoucím k přechodu na nové modely podnikání založené na nových informačních a komunikačních technologiích.

Kontakt:

Petr Hladík, hladik@tc.czUdržitelné podnikání:

Podpora cirkulárních business modelů a udržitelného podnikání se stávají prioritou EU a jsou součástí její zelené transformace.

TC Praha poskytuje v této oblasti základní informační podporu, provádí stručné posouzení udržitelného podnikání firem, propojuje firmy na odborné partnery a hledá vhodné financování pro cirkulární a udržitelné projekty. 

Kontakt:

Jiří Vavřínek, vavrinek@tc.cz, 234 006 217


Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech