Připravenost na digitalizaci

TC AV ČR je jedním ze zakládajících členů Hubu pro digitální inovace (H4DI), jehož posláním je nabídnout českým firmám přístup zejména ke službám a technologiím, nezbytným pro zvyšování jejich digitální vyspělosti a překonání nástrah průmyslu 4.0.

H4DI je součástí platformy CEEInno a je výsledkem spolupráce s organizacemi CzechInno, Elektrotechnickou asociací ČR a SVTP. H4DI je součástí mezinárodních hubů, spravovaných Evropskou komisí. H4DI pořádá osvětové akce, usiluje o zprostředkování a šíření digitálního know-how do MSP, mapuje příklady dobré praxe, věnuje se edukační a poradenské podpoře v oblasti implementace robotiky či podporuje využívání průmyslové blockchainové platformy.

Pro další informace kontaktujte:

Petr Hladík, hladik@tc.cz, 234 006 181

Jiří Janošec, janosec@tc.cz, 234 006 136Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "Business Runway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a znalostí

Účast v projektech