Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Digitalizace:

TC Praha je jedním ze zakládajících členů Hubu pro digitální inovace (H4DI), jehož posláním je nabídnout českým firmám přístup zejména ke službám a technologiím, nezbytným pro zvyšování jejich digitální vyspělosti a překonání nástrah průmyslu 4.0.

H4DI je součástí platformy CEEInno a je výsledkem spolupráce s organizacemi CzechInno, Elektrotechnickou asociací ČR a SVTP. H4DI je součástí mezinárodních hubů, spravovaných Evropskou komisí. H4DI pořádá osvětové akce, usiluje o zprostředkování a šíření digitálního know-how do MSP, mapuje příklady dobré praxe, věnuje se edukační a poradenské podpoře v oblasti implementace robotiky či podporuje využívání průmyslové blockchainové platformy.

Kontakt:

Petr Hladík, hladik@tc.czJiří Janošec, janosec@tc.czUdržitelné podnikání:

Podpora cirkulárních business modelů a udržitelného podnikání se stávají prioritou EU a jsou součástí její zelené transformace.

TC Praha poskytuje v této oblasti základní informační podporu, provádí stručné posouzení udržitelného podnikání firem, propojuje firmy na odborné partnery a hledá vhodné financování pro cirkulární a udržitelné projekty. 

Kontakt:

Jiří Vavřínek, vavrinek@tc.cz, 234 006 217


Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech