Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Oddělení rozvoje podnikání pomáhá se zorientovat v oblasti IPR. Klientům poskytujeme informace o možnostech a způsobu ochrany duševního a průmyslového vlastnictví tak, aby této problematice porozuměli a byli schopni si posléze vybrat další postup. Nabízíme konzultace ohledně vhodné strategie tržního uplatnění inovačních produktů / služeb v kombinaci s jejich budoucí ochranou, případně pomůžeme najít i vhodné finanční zdroje. Vypracujeme pro vás tematické rešerše, sledující stav techniky a aktivity konkurence v oblasti vašeho zájmu. Poskytujeme kontakty na relevantní instituce a specialisty.

V případě odborných dotazů kontaktujte:

Václav Suchý, suchy@tc.cz, 234 006 163Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "Business Runway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a znalostí

Účast v projektech