Transfer technologií a znalostí

Cesta od inovativní myšlenky ke komerčnímu produktu je dlouhá a složitá a přitom pro firmu stěžejní.

Technologičtí transferisté Oddělení rozvoje podnikání nabízí individuální přístup při realizaci transferu znalostí nebo technologií do praxe a pomohou vyhledat obchodního, technologického nebo výzkumného partnera pro vstup na zahraniční trh.

V rámci projektu ESA Innovation Partner podporuje TC AV ČR transfer znalostí a technologií z kosmických programů European Space Agency (ESA) do průmyslu, ale i od firem či vysokých škol pracujících s kosmickými technologiemi do dalších průmyslových oblastí mimo tento sektor.

K navázání nových obchodních partnerství či zahájení technologické nebo výzkumné spolupráce mohou firmy také využít mezinárodní databázi sítě Enterprise Europe Network.

Kontaktujte transferisty z konkrétního sektoru - zde.Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "Business Runway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a znalostí

Účast v projektech