Transfer technologií a ILO

Cesta od inovativní myšlenky ke komerčnímu produktu je dlouhá a složitá a přitom pro firmu stěžejní.

Nabízíme individuální přístup při realizaci transferu znalostí nebo technologií do praxe a pomůžeme vám vyhledat obchodního, technologického nebo výzkumného partnera pro vstup na zahraniční trh napříč všemi sektory.

K navázání nových obchodních partnerství či zahájení technologické nebo výzkumné spolupráce mohou firmy využít mezinárodní databázi sítě Enterprise Europe Network.

Transferisty z konkrétního sektoru kontaktujte zde.

V rámci projektu ESA Technology Broker podporujeme transfer znalostí a technologií z kosmických programů European Space Agency (ESA) do průmyslu, ale i od firem či vysokých škol pracujících s kosmickými technologiemi do dalších průmyslových oblastí mimo tento sektor.

Kontaktujte:

Ondřej Šimek, simek@tc.cz, 608 231 659, Albert Bouchal, bouchal@tc.cz, 720 947 835

Zástupce TC Praha vystupuje jako kontaktní bod pro spolupráci výzkumných infrastruktur s českým průmyslem (tzv. Industry Liaison Officer - ILO). Evropské výzkumné infrastruktury (tzv. Big Science) poskytují českým průmyslovým podnikům zajímavé příležitosti – mohou se stát dodatelem nebo výzkumným partnerem. ILO jejich aktivity sleduje a vyhledává vhodné příležitosti pro české firmy.

Jedná se o tyto výzkumné infrastruktury:

Zástupce TC Praha je dále jedním z koordinátorů pro přenos technologií z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) do průmyslu a je členem v síti External Technology Transfer Network (ENET).

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Janošec, janosec@tc.cz


Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech