Prohlášení o přístupnosti

Stránky respektují pravidla přístupného webu podle metodiky WCAG 2.0, stupeň A.

Obsah stránek je nezávislý na výstupním zařízení

Obsahová stránka prezentace je vytvořena v XHTML 1.0 Transitional, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS2, částečně CSS3. Vizuálně správné, identické, zobrazení stránek je garantováno v prohlížečích: MSIE verze 7 a vyšší, Firefox verze 3 a vyšší, Google Chrome verze 5.0 a vyšší a Safari verze 4 a vyšší.

Funkčně a obsahově správně se stránky zobrazují také ve všech ostatních používaných prohlížečích a výstupních zařízeních.

Klávesové zkratky

Tato stránka dodržuje standard klávesových zkratek vytvořený Iniciativou pro přístupnější internet. Nápovědu ke klávesovým zkratkám a jejich podrobný seznam naleznete zde: Klávesové zkratky.

Kontakt na správce webu

Pokud narazíte na jakékoli problémy s funkčností nebo přístupností obsahu tohoto webu, kontaktujte prosím správce webu na adrese fatun@tc.cz nebo telefonním čísle (+420) 234 006 168.

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech