Finanční poradenství

Získání financí pro růst (další rozvoj) firmy vyžaduje důkladnou analýzu firemních financí a zvážení všech možností, které se na trhu nabízí prostřednictvím bankovních institucí nebo s využitím moderních bankovních nástrojů, rizikového kapitálu či oslovením přímých investorů a tzv. podnikatelských andělů.

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Vavřínek, vavrinek@tc.czNaše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech