ESA Technology Broker

Od roku 2018 je Česká republika 18. členem European Space Agency (ESA). ESA využívá ve svých členských státech sítě kvalitních center transferu technologií. Rolí TC AV ČR je napomáhat zvyšování četnosti transferů znalostí a technologií z kosmických programů ESA do průmyslu, ale i od firem či vysokých škol pracujících v kosmických technologiích do dalších průmyslových oblastí mimo kosmický sektor. Transfer technologie může směřovat rovněž od českého subjektu do ESA. 

Od roku 2019 působí TC AV ČR jako kontaktní bod v ČR pro ESA SME Office. České MSP se zájmem o dodávky ESA mohou čerpat poradenství s tímto spojené, od registrace v tendrovém portále ESA až po samotné podání nabídek. 

TC AV ČR dále spolupracuje s Ministerstvem dopravy ČR a s technologickým inkubátorem ESA BIC Prague a Brno. TC AV ČR aktivně oslovuje nadějné projekty a poskytuje jim poradenství při prezentaci projektových záměrů ESA BIC. 

TC AV ČR je národním kontaktem pro Kosmické aplikace v projektu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa, plní roli kontaktu (tzv. ILO – Industry Liaison Officer) pro spolupráci českého průmyslu s Evropskou jižní observatoří (European South Observatory – ESO) a pořádá každoročně ve spolupráci s MD ČR konferenci Gate2Space.

Přehled výsledků projektu za roky 2015-2018

Pro další informace kontaktujte:

Pavel Habarta, habarta@tc.cz, 234 006 180Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "Business Runway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a znalostí

Účast v projektech