ESA Technology Broker

Od roku 2008 je Česká republika 18. členem European Space Agency (ESA). ESA využívá ve svých členských státech sítě kvalitních center transferu technologií.

Rolí TC Praha je napomáhat zvyšování četnosti transferů znalostí a technologií z kosmických programů ESA do průmyslu, ale i od firem či vysokých škol pracujících v kosmických technologiích do dalších průmyslových oblastí mimo kosmický sektor.

V září 2021 bylo podepsáno prodloužení projektu ESA Technology Broker (ten navazuje na předchozí projekty od roku 2015) na 4 roky s razantně navýšenou celkovou alokací 840 tisíc EUR. Tento okamžik představuje zásadní milník pro činnost TC nejen v oblasti kosmických aktivit, ale i celkového zaměření TC na podporu českých firem. Kromě řádově vyššího financování aktivit projektu a s tím související rozvoj interního týmu TC se zavádí i tzv. Spark Funding – financování poskytované od ESA skrze TC excelentním demonstračním projektům pilotního nasazení kosmické technologie v pozemní aplikaci. V příštích 3 letech by TC takto zprostředkovalo financování až devíti projektům v celkové výši necelých 14 mil. Kč.

TC Praha spolupracuje s Ministerstvem dopravy ČR a s technologickým inkubátorem ESA BIC Czech Republic. TC oslovuje nadějné projekty a poskytuje jim poradenství při prezentaci projektových záměrů při zájmu o inkubaci v ESA BIC Czech Republic.

TC Praha je národním kontaktem pro kosmické aplikace v projektu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 / Horizont Evropa, plní roli kontaktu pro spolupráci s českým průmyslem pro Evropskou jižní observatoř ESO (Industry Liaison Officer) a každoročně pořádá ve spolupráci s MD ČR národní kosmickou konferenci Gate2Space. TC Praha realizuje workshopy pro uplatnění kosmických technologií v oblasti automobilového průmyslu (Škoda meets space 2017/2022), v oblasti smart cities (Space4SmartCities 2019), v oblasti vodíkové ekonomiky (Space for hydrogen 2022) a další se připravují. TC je rovněž tradičním spoluorganizátorem podzimní akce CzechSpaceWeek.

Pro další informace kontaktujte:

Ondřej Šimek, simek@tc.cz, 608 231 659

Albert Bouchal, bouchal@tc.cz, 720 947 835 Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech