Účast v projektech

Oddělení rozvoje podnikání je pod hlavičkou TC Praha zapojeno do několika projektů:

Logo-EEN-CS.jpg

      

BISON3t – představuje stěžejní projekt oddělení a jeho prostřednictvím jsou realizovány aktivity mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN), kterou v rámci České republiky Technologické centrum Praha koordinuje. Díky účasti v této síti může TC Praha podporovat české firmy při utváření jejich podnikatelské strategie, expanzi na zahraniční trhy a zvyšování jejich mezinárodní konkurenceschopnosti.

ideas-powered.png

Ideas Powered for Business SME Fund – projekt podporuje malé a střední podniky, které chtějí chránit si svá práva k duševnímu vlastnictví na národní i evropské úrovni a rozvíjet své strategie v této oblasti. Technologické centrum Praha šíří povědomí o nových možnostech podpory IPR mezi českými firmami a zároveň působí jako specializovaný poskytovatel služeb spojených s poradenstvím a předběžnou diagnózou duševního vlastnictví (IP scan) ve firmách, které se do programu přihlásí a projeví o tyto služby zájem.

cih-en.png

Digital Innovation Hub (DIH) - TC Praha je členem dvou DIHů: H4DI a Cybersecurity Innovation Hub (Evropského digitálního inovačního centra zaměřeného na cybersecurity). Huby jsou zaměřeny na zprostředkování a šíření digitálního know-how do firem, mapují příklady dobré praxe a věnují se informační, edukační a poradenské podpoře v oblasti digitalizace.

banner_EENergy-logo.jpg

Enterprise Europe Network Energy grants for European SMEs (EENergy) – projekt propojí síť Enterprise Europe Network (EEN) s 900 evropskými malými a středními firmami s cílem zlepšit jejich energetickou efektivnost a přispět k redukci uhlíkové stopy. V rámci dvou výzev budou moci firmy žádat o grant ve výši až 10.000 EUR, např. na spolufinancování nákladů na energetické audity, příspěvek na realizaci energeticky úsporných opatření ve výrobních linkách či k investicím redukujícím spotřebu energie ve firemních zařízeních. Navržená opatření musí vést ke snížení spotřeby energie minimálně o 5 % v podpořeném projektu a případně k podpoře zavádění inovativních technologií. V ČR bude podpořeno nejméně 18 projektů.

ideas-powered.png

ADMA TranS4MErs – záměrem projektu je mj. umožnit továrnám stát se tzv. „Továrnami budoucnosti“, aby byly schopné reagovat na současné ekologické, digitální a společenské výzvy. Poslouží k tomu komunitní platforma v kombinaci se školícími aktivitami, asistenčními programy a sadou různých aplikací. Projekt podpoří malé a střední podniky v konkrétní fázi jejich rozvoje tak, aby se mohly připojit k digitální transformaci. TC Praha je jediný partner za ČR v 30ti členném konsorciu z 26 členských zemí EU.


Pro informace o účasti oddělení v projektech kontaktujte:

Petr Hladík, hladik@tc.czNaše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech