Účast v projektech

Oddělení rozvoje podnikání je pod hlavičkou TC Praha zapojeno do několika projektů:

Logo-EEN-CS.jpg

      

BISON3t – představuje stěžejní projekt oddělení a jeho prostřednictvím jsou realizovány aktivity mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN), kterou v rámci České republiky Technologické centrum Praha koordinuje. Díky účasti v této síti může TC Praha podporovat české firmy při utváření jejich podnikatelské strategie, expanzi na zahraniční trhy a zvyšování jejich mezinárodní konkurenceschopnosti.

digis_loga.jpg

Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies (DigiS) – cílem projektu je pomoci harmonizovat a rozvíjet vzdělávání v oblasti vývoje a řízení dronů a programování virtuální reality se zohledněním potřeb trhu práce a s důrazem na podporu odborného vzdělávání. Technologické centrum Praha spolupracuje na nadefinování výše uvedených profesních profilů a vytvoření vzdělávacího modulu.

stažený soubor (1)-1.jpg

Strategic and targeted support to incentivise talented newcomers to NMP projects under Horizon Europe (FIT – 4 – NMP) – usiluje o zvýšení účasti nováčků z řad malých a středních podniků v projektech Horizon Europe. Technologické centrum Praha se podílí na vyhledání vhodných firem s potenciálem výzkumné spolupráce v programu Horizon Europe, identifikování problémů a důvodů jejich neúčasti a na zvýšení začlenění těchto firem do výzkumných projektů.

ideas-powered.png

Ideas Powered for Business SME Fund – projekt podporuje malé a střední podniky, které chtějí chránit si svá práva k duševnímu vlastnictví na národní i evropské úrovni a rozvíjet své strategie v této oblasti. Technologické centrum Praha šíří povědomí o nových možnostech podpory IPR mezi českými firmami a zároveň působí jako specializovaný poskytovatel služeb spojených s poradenstvím a předběžnou diagnózou duševního vlastnictví (IP scan) ve firmách, které se do programu přihlásí a projeví o tyto služby zájem.

cih-en.png

Digital Innovation Hub (DIH) - TC Praha je členem dvou DIHů: H4DI a Evropského digitálního inovačního centra zaměřeného na cybersecurity. Huby jsou zaměřeny na zprostředkování a šíření digitálního know-how do firem, mapují příklady dobré praxe a věnují se informační, edukační a poradenské podpoře v oblasti digitalizace.

ideas-powered.png

BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) – projekt si klade za cíl provázat digitální inovační huby a s nimi spolupracující firmy a výzkumné organizace po celé Evropě a společně realizovat přeshraniční inovativní experimenty v oblasti digitálních technologií a jejich využívání v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Hub pro digitální inovace, jehož je TC Praha členem, je od jara 2021 součástí sítě BOWI.

ideas-powered.png

ADMA TranS4MErs – záměrem projektu je mj. umožnit továrnám stát se tzv. „Továrnami budoucnosti“, aby byly schopné reagovat na současné ekologické, digitální a společenské výzvy. Poslouží k tomu komunitní platforma v kombinaci se školícími aktivitami, asistenčními programy a sadou různých aplikací. Projekt podpoří malé a střední podniky v konkrétní fázi jejich rozvoje tak, aby se mohly připojit k digitální transformaci. TC Praha je jediný partner za ČR v 30ti členném konsorciu z 26 členských zemí EU.


Pro informace o účasti oddělení v projektech kontaktujte:

Petr Hladík, hladik@tc.czNaše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech