Zapojení do programů EIC je cesta ke zkušeným expertům a klíčovým zákazníkům

Zavádění nových technologií a služeb na trh, zejména pokud se jedná o nová inovátorská řešení, je finančně náročné. Často v této fázi firma již běží naplno, musí nabírat zaměstnance, ale ještě nevydělává, nebo příjmy zatím nepokryjí náklady, které jsou ve fázi dokončování produktu a jeho uvádění na trh vysoké. Otázky investorů v převážné míře směrují k tomu, jestli firma má platící zákazníky a jestli má potenciál vyrůst a generovat příjmy dostatečně rychle.

Pro řadu firem je proto klíčové navázat partnerství s velkými mezinárodními korporacemi, dostat se k větším zakázkám, k lepší penetraci trhu v mezinárodním měřítku a také k rychlejšímu prosazení se do globálních distribučních a marketingových kanálů. Pro většinu mladých firem je to cesta na dlouhou trať, která stojí mnoho úsilí, času a prostředků.

Jednou z možností, jak se k velkým firmám přiblížit, je zapojení do programů Evropské rady pro inovace (dále EIC). Kdo se s těmito programy setkal, ví, že uspět je velmi těžké a řadě českých firem se to nedaří. Nicméně kvalitní návrhy, i pokud nedosáhnou přímo na financování, mohou získat pečeť kvality, tzv. Seal of Excellence, která je vstupenkou do exkluzivního klubu evropských inovátorů.

Těmto firmám je věnována náležitá péče a to formou tzv. Business Acceleration Services. Ty zahrnují desítky networkingových akcí, jež umožňují firmám rozvíjet sítě kontaktů, potkat se s potenciálně důležitými investory a obchodními partnery, ale také s experty, kouči a mentory. EIC pravidelně pořádá tzv. Corporate Days firem z různých odvětví, především high-tech a zelených technologií. Přihláška do programu je jednoduchá, sestává z několika otázek. Pokud firma projde předvýběrem, kde se posuzuje zejména kompatibilita nabídky s potřebami velkých firem, je vyzvána k potvrzení zájmu. Vše probíhá rychle a bez větší administrativy.

Pro lepší představu, letos v dubnu proběhlo online setkání 69 příjemců EIC a držitelů Seal of Excellence z 27 různých zemí s deseti významnými německými firmami z oblasti retailu, bankovnictví, telekomunikací, obrany a zdraví: Blackprint Booster, comdirect, Commerzbank, Bundeswehr Cyber Innovation Hub, DAK-Gesundheit, Hermes, IBM, Mediamarkt Saturn, signály (SIGNAL IDUNA) a Vodafone (UPLIFT). Na začátku byl blok prezentací, kdy se firmy představily, následně si zástupci německých gigantů domluvili 1:1 schůzky se zúčastněnými firmami, které měly charakter plnohodnotných validačních schůzek.

Podobně probíhala setkání např. se zástupci německé Mercedes Benz nebo Deutsche Bahn a řadou dalších evropských korporací.

Jeden z úspěšných účastníků již několika tzv. Corporate Days je společnost Motionlab. Jak hodnotí tyto akce Jan Sekerka, ředitel firmy: „Corporate Days organizované EIC jsou zajímavou příležitostí, jak se dostat na velmi konkurenční a selektivní trhy jako je například Německo. Přínosné je, že mezi hodnotiteli jsou nejen zástupci z korporací, kteří hledají inovační řešení třeba jen „do šuplíku“, ale přizvání jsou také přímo „decision-makeři“. Překvapivý byl pestrý a velmi kvalitní výběr korporací, kterým jsme měli co nabídnout. Účast nám přinesla důležité kontakty, které budeme dále rozvíjet. EIC Corporate Days je zajímavý program, který opravdu pomáhá otevřít ty „správné dveře“.

Silvia Jirásková z Technologického centra AV ČR, která dlouhodobě podporuje české uchazeče o program EIC Accelerator, dodává: „Úsilí a energie nezbytná pro přípravu projektových návrhů do EIC nemusí být vynaložena zbytečně. Firmám, které prokázaly kvalitu, EIC nabízí řadu zajímavých benefitů, které mohou firmy posunout dál, blíž trhu, ke klíčovým zákazníkům a k potřebným financím.“

Zajímají vás programy Evropské rady pro inovace? Obraťte se na nás.

Kontakt: Silvia Jirásková, jiraskova@tc.cz


Další úspěšné příběhy

Všechny úspěšné příběhy
Příběh firmy TEROM s.r.o.

TEROM s.r.o. je malá rodinná strojírenská společnost se specializací na kovovýrobu z Chlumce nad Cidlinou. Firma je již 30 let na trhu a vedení před třemi lety…

Úspěch firmy v ESS za přispění TC AV ČR

Trh tzv. „Big Science“, jak se někdy označují zakázky z velkých a finančně nákladných evropských výzkumných infrastruktur, poskytuje českým průmyslovým podnikům…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech