Příběh firmy TEROM s.r.o.

TEROM s.r.o. je malá rodinná strojírenská společnost se specializací na kovovýrobu z Chlumce nad Cidlinou. Firma je již 30 let na trhu a vedení před třemi lety převzali dcera a syn zakladatele, pana Mrkvičky. Výrobní program společnosti zahrnuje především zakázky na svařované konstrukce pro zemědělství. Kromě kovovýroby, výroby ocelových dílů a svařování firma dále zajišťuje strojírenskou výrobu, zámečnické výrobky, ocelové svařence a další. Firma postupně rozvíjí nabídku vlastních finálních produktů, zejména sklepních a skladových boxů pro větší developerské projekty a šaten pro školy, ale také například pro hasičské záchranné sbory.

S firmou jsme se seznámili v roce 2017. Tou dobou firma řešila další směřování, potřebovala nastolit novou kulturu řízení firmy, přirozený důsledek nástupnictví, a uvědomovala si potřebu rozvíjet portfolio, modernizovat procesy i výrobu. Přesněji jsme vše s paní jednatelkou, Miladou Zborníkovou, popsali díky strukturovanému rozhovoru, který jsme ještě několikrát s postupem času využili na zmapování aktuální situace firmy.

Ukázalo se, že firma TEROM může těžit ze služeb sítě Enterprise Europe Network, kterou v ČR koordinuje TC AV ČR, opravdu komplexně. Podpora firmy proto byla vedena hned několika směry: zpracována byla nabídka do mezinárodní databáze sítě Enterprise Europe Network a firma se aktivně zúčastnila B2B aktivit a veletrhů, díky kterým našla partnera ve Francii.

Na potřeby firmy v oblasti strategického rozvoje a řízení jsme reagovali nabídkou série workshopů se systematickým koučem, zaměřených na smysl a formulaci firemní vize a strategie, kultury, práce s lidmi, ale také například jak zajistit vyvážené cash-flow. K tématu financování rozvoje firmy a vzdělávání zaměstnanců jsme vytipovali vhodné dotační programy.

Jak potvrzuje paní M. Zborníková, ukázalo se, že tyto aktivity jsou pro firmu podnětné a nastartovaly ucelenou transformaci uvnitř firmy, počínaje formulací uvěřitelné vize, zpracováním střednědobé strategie rozvoje společnosti, i přenastavením interní komunikace a intenzivnější práci s lidmi.

Ve spolupráci s poradenskou agenturou firma úspěšně financuje investiční a rozvojové projekty.

Kde se nachází firma dnes?

„Máme jasně definovanou linii rozvoje, srozumitelnou vizi, kterou neustále komunikujeme s našimi lidmi. Za poslední rok jsme prošli výraznou digitalizací a investovali jsme do moderních technologií, abychom dokázali uspokojit náročnější zákazníky. Získali jsme větší flexibilitu v plánování, i lepší kontrolu nad kvalitou. Hodně jsme zapracovali na firemní kultuře, zavedli jsme pravidelné 1:1 schůzky se zaměstnanci i bilanční celofiremní setkávání jednou za čtvrtletí.“, říká paní Zborníková. „Cítím, že nám to pomáhá, že táhneme za jeden provaz, že se posouváme a jsme odolnější, co nám zejména v současné krizi hodně pomáhá“, dodává.

Podobně to vidíme i my: „S odstupem času můžu říct, že firma se za poslední roky transformovala v moderně řízenou a digitalizovanou společnost. I když pandemie COVID zasáhla tradiční výrobní program firmy, firma našla příležitosti v nových segmentech, které úspěšně rozvíjí. Výrobní portfolio je dostatečně diverzifikované a procesně podchycené. Firma umí vytěžit z technologicky méně náročných produktů a vytvořit z nich obchodně zajímavý segment. Inovační proces je dobře nastaven, firemní kultura a leadership jsou na vysoké úrovni“, hodnotí Silvia Jirásková, která společně s kolegy z Oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR firmu dlouhodobě podporuje.

A jak vnímá přínos spolupráce paní M. Zborníková? „Spolupráci hodnotím velmi kladně, je smysluplná, posouvá nás. Dovedla nás k řadě strategických rozhodnutí, jak ohledně vnitřního nastavení společnosti, tak v oblasti digitalizace, díky kterým jsme, myslím, na dobré cestě v souladu s trendy a požadavky trhu. Naše spolupráce s Technologickým centrem AV ČR je komplexní a vidíme péči a podporu, napříč našimi potřebami – jak v oblasti vytváření příležitostí pro obchod se zahraničními partnery, tak v oblasti celkového řízení firmy a inovací.“

S. Jirásková dodává: „Moc si vážím toho, jak paní jednatelka rozvážně, s velkou moudrostí firmu posouvá dál. Moc mne těší, že je náš vztah založen na respektu a důvěře a že se naše doporučení a náměty promítají do konkrétních rozhodnutí. Naše spolupráce za tu dobu přerostla v pracovní přátelství.“

M. Zborníková na závěr poznamenává: “Pandemie urychlila naše plány. Investovali jsme do nových technologií, zrekonstruovali jsme prostory ve výrobě i v servisní budově, čeká nás ještě informačně dobře propojit jednotlivé úseky výroby až po logistiku. Do dalšího období ale vstupujeme připraveni a s jasně vytýčenými cíli.“

Firmu budeme rádi podporovat v jejím rozvoji i nadále.

Bližší informace: Silvia Jirásková, jiraskova@tc.cz


Další úspěšné příběhy

Všechny úspěšné příběhy
STRATOSYST – úspěšný start nové technologické firmy s pomocí TC

Mladá česká technologická firma STRATOSYST s.r.o. vyvíjí unikátní héliem plněné stratosférické nosiče, tzv. pseudosatelity (HAPS – High-Altitute…

Zapojení do programů EIC je cesta ke zkušeným expertům a klíčovým zákazníkům

Zavádění nových technologií a služeb na trh, zejména pokud se jedná o nová inovátorská řešení, je finančně náročné. Často v této fázi firma již běží naplno…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech