STRATOSYST – úspěšný start nové technologické firmy s pomocí TC

Mladá česká technologická firma STRATOSYST s.r.o. vyvíjí unikátní héliem plněné stratosférické nosiče, tzv. pseudosatelity (HAPS – High-Altitute Pseudo-Satellite) levitující ve výškách kolem 20 km nad zemským povrchem. Tato futuristická zařízení, jež představující technologický hybrid mezi družicemi a balóny, nabízejí široké uplatnění v řadě oborů – např. při monitoringu zemského povrchu, při astronomických pozorováních, v komunikaci a přenosu dat, v ekologii, zemědělství, předpovědi počasí, i pro potřeby bezpečnostního a obranného sektoru. Pseudosatelity představují zároveň podstatně levnější technické řešení než družice, protože umožňují zařízení používat opakovaně a nad určeným místem zemského povrchu mohou setrvat celé týdny nebo měsíce.

Před čtyřmi roky se STRATOSYST zapojil do akceleračního programu Business Runway, určeného na podporu začínajících technologických a inovačních firem. Tím firma získala v prostorách TC dobře vybavené kancelářské prostory, technické zázemí i manažerský servis.

V roce 2020 pracovníci TC napomohli firmě STRATOSYST získat výhodnou dotační podporu z nového evropského programu „Ideas Powered for Business SME Fund“ určenou na aktivity související s ochranou a zhodnocováním duševního vlastnictví – tzv. předběžnou diagnózu duševního vlastnictví a na registraci evropské ochranné známky. S firmou TC úzce spolupracovalo i dlouhodobě na několika jiných pokusech směřovaných k získání finančních zdrojů nutných pro další vývoj pseudosatelitů. Tyto snahy se završily plným úspěchem v letošním roce, kdy STRATOSYST získal prestižní zakázku na tříletý vývoj pseudosatelitní platformy pro projekt obranného průmyslu Ministrerstva obrany ČR.

Jiří Pavlík, zakladatel firmy STRATOSYST, shrnul dlouhodobou spolupráci a podporu ze strany Technologického centra těmito slovy: „Účast naší firmy v akceleračním programu Business Runway považuji za zcela zásadní nejen v oblasti rozvoje naší technologie, ale především v oblasti financování vývoje a dosažení celkové zralosti našeho projektu“.


Máte i vy ve vaší firmě podobně zajímavý inovační nápad a také řešíte, jak zajistit jeho realizaci a kde získat prostředky na další rozvoj?

Kontaktujte P. Habarta, 234 006 180, habarta@tc.cz, V. Suchý (problematika IPR), 234 006 180, suchy@tc.cz 


Další úspěšné příběhy

Všechny úspěšné příběhy
Pátrání po osudech zaniklého užitného vzoru: netradiční nápomoc sběrateli historických výrobků

Poradce Technologického centra AV ČR Ing. V. Suchý, zabývající se problematikou ochrany duševního vlastnictví, poskytuje v rámci aktivit sítě Enterprise Europe…

Příběh firmy TEROM s.r.o.

TEROM s.r.o. je malá rodinná strojírenská společnost se specializací na kovovýrobu z Chlumce nad Cidlinou. Firma je již 30 let na trhu a vedení před třemi lety…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech