Význam duševního vlastnictví v mezinárodním podnikání

Pro mnohé exportně orientované firmy, které působí na zahraničních trzích, nebo o rozšíření svých aktivit na zahraniční trhy teprve uvažují, nabývá důsledná ochrana a racionální využívání duševního vlastnictví mimořádného významu. Podobně jako existuje mnoho různých nástrojů, s jejichž pomocí si firmy mohou na zahraničních trzích své nehmotné statky chránit, existují i různé strategie využití duševního vlastnictví, které by měly být integrální součástí firemních obchodních strategií pro mezinárodní prostředí.

Tento materiál, přeložený na základě textu připraveného experty Evropského helpdesku pro otázky práv k duševnímu vlastnictví, přehledně shrnuje hlavní obecné principy funkční firemní IP strategie pro zahraniční trhy, možnosti ochrany duševního vlastnictví na zahraničních trzích a zdůrazňuje i  nutnost zohlednění místních specifik při ochraně a komerčním využívání duševního vlastnictví v mezinárodním prostředí.

Celý text naleznete ke stažení zde.

K problematice ochrany duševního vlastnictví kontaktujte V. Suchý, 234 006 163, suchy@tc.cz 

Další novinky

Všechny novinky

Mezinárodní výzkumné středisko Institut Laue-Langevin (ILL) poptává centralizovaný systém technické správy

Mezinárodní výzkumné středisko Institut Laue-Langevin (ILL) hledá dodavatele centralizovaného systému technické správy. Systém dohledu by měl centralizovat…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech