Mezinárodní výzkumné středisko Institut Laue-Langevin (ILL) poptává centralizovaný systém technické správy

Mezinárodní výzkumné středisko Institut Laue-Langevin (ILL) hledá dodavatele centralizovaného systému technické správy. Systém dohledu by měl centralizovat a konsolidovat různá rozhraní pro správu bezpečnostních systémů související se správou budov, jako je:

 • videodohled
 • kontrola přístupu a alarmy
 • požární poplachy
 • telefonní systémy
 • a další možné budoucí systémy.

Takový systém bude poskytovat bezpečnostní komponentu celého použitého systému správy budov na pracovišti. Jako nástroj centralizované technické správy by měl poskytovat jediné rozhraní (HMI) pro různé systémy zavedených na pracovišti, které přenášejí informace a pilotují technickou infrastrukturu v místě ILL.

Může poskytovat jednoduché nebo sériové schematické zobrazení webu s vizuálními informacemi o technickém stavu položek pod dohledem. Jakákoli akce, která se má provést u sledované položky, se provádí prostřednictvím HMI monitoru „hypervisor“ (např. vizualizace kamery, otevření dveří, zastavení povodně, alarm, odpověď na videotelefon atd.). Není nutné používat ovládací prvky HMI specifické pro konkrétní subsystém.

Provozovatel (bezpečnostní personál) by měl být schopen získat obecný přehled o stavu systému v reálném čase zabezpečení na webu, včetně následujících informací:

 • záznam předchozích poplachů
 • obraz videa archivovaný pro „odstranění pochybností“
 • související schémata
 • pokyny nebo postupy, které je třeba dodržovat
 • protokol, který má být vyplněn, pokud existuje
 • kartografie stavu sledovaných oblastí.

Systém musí být navržen tak, aby vyhovoval nejmodernějším bezpečnostním standardům IT a měl by být provozován v rámci systému služby Windows Active Directory. Musí respektovat přihlašovací údaje každého bezpečnostního operátora a jeho / její členství v Active Directory a interakci s podsystémy pomocí jeho Active Directory účtu.

Odhadovaný časový rozvrh:

 • Datum pro odpověď na poptávku: nejpozději do 7. května 2020
 • Datum výzvy k podávání nabídek: květen 2020
 • Datum uzávěrky nabídkového řízení: červenec 2020

Uzavření smlouvy s vítězem tendru: listopad 2020

 

Další poptávka od ILL - na drony se zlepšenou ergonomií - zde.

 

Pro více informací kontaktujte: Jiří Janošec (Industry Liaison Officer pro spolupráci s ILL Grenoble), 234 006 136, janosec@tc.cz

Další novinky

Všechny novinky

Význam duševního vlastnictví v mezinárodním podnikání

Pro mnohé exportně orientované firmy, které působí na zahraničních trzích, nebo o rozšíření svých aktivit na zahraniční trhy teprve uvažují, nabývá důsledná…

Mezinárodní výzkumné středisko Institut Laue-Langevin (ILL) poptává drony

Institut Laue-Langevin (ILL) je mezinárodní výzkumné středisko v Grenoblu ve Francii. Plánuje nahradit v současné době používané drony modelem se zlepšenou

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech