NATO DIANA vyhlašuje výzvy pro rok 2024

  Obranný akcelerátor NATO DIANA spustil 2. ročník technologických výzev. DIANA představuje klíčový alianční nástroj pro vyhledávání a podporu technologických…

  Management ochranných známek

  Ochranné známky představují dobře viditelnou vizitku výrobků nebo služeb firmy, kterou spotřebitelská veřejnost vnímá jako znak kvality a odlišení se od…

  Technologická agentura ČR vyhlásila 12. veřejnou soutěž v podprogramu „Technologičtí lídři“ v Trendu

  Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila ve spolupráci s MPO ČR další veřejnou soutěž k předkládání návrhů projektů v programu Trend, podprogramu…

  Prague.bio v Technologickém centru Praha

  Technologické centrum Praha poskytlo od června 2024 zázemí spolku Prague.bio, založeném v roce 2023. Jeho cílem je integrovat aktivity výzkumu, vývoje…

  MŠMT podpoří mezinárodní výzkumné projekty reagující na katastrofy

  Dne 13. června vyhlásilo MŠMT výzvu k předkládání návrhů výzkumných mezinárodních projektů ve společné výzvě Disaster Resilience sítě Eureka. Do výzvy se…

  Technologické centrum Praha se prezentovalo na konferenci Cirkulární ekonomika v praxi IV

  Technologické centrum Praha, koordinátor mezinárodní sítě Enterprise Europe Network v ČR (EEN), prezentovalo své aktivity na již čtvrtém ročníku konference…

  Jak na efektivní management ve výrobě

  Technologické centrum Praha společně s BDO Czech Republic s.r.o. zorganizovalo v prostorách TC Praha ve dnech 10. - 11. června 2024 pro klienty Enterprise…

  EEN Meeting Day – aktuality v oblasti podpory MSP

  Technologické centrum Praha, koordinátor Enterprise Europe Network ČR (EEN ČR), uspořádalo networkingové a diskuzní setkání se zástupci různých spolupracujících…

  Seminář o Smlouvě o patentové spolupráci (PCT)

  Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Visegrádským patentovým institutem pořádají dne 10. června…

  Letní akademie Cybersecurity Twister

  Technologické centrum Praha, v rámci aktivit EDIH Cybersecurity Innovation Hub, zve na letní akademii Cybersecurity Twister, která podpoří znalosti a dovednosti…

  Vyhlášena soutěž o Cenu Inženýrské akademie ČR za rok 2024

  Inženýrská akademie ČR, z.s. vyhlašuje soutěž o Cenu Inženýrské akademie ČR za rok 2024 za vynikající realizovaný technický projekt. Návrhy na udělení Ceny IA…

  Setkání sektorové skupiny Renewable energy sítě EEN

  Ve dnech 15. - 16. května se uskutečnila v Groningenu schůzka sektorové skupiny Renewable energy (sektorová skupina sítě Enterprise Europe Network v oblasti…

  Kulatý stůl k ochraně spotřebitelů před padělanými výrobky

  Padělky průmyslových výrobků, které v současnosti ve velkém množství pronikají z asijských zemí na trh Evropské unie, způsobují značné finanční ztráty a omezují…

  Ochrana duševního vlastnictví na trzích jihovýchodní Asie

  Technologické centrum Praha ve spolupráci s agenturou CzechTrade a South-East Asia IP SME Helpdesk uspořádaly dne 21. května 2024 seminář určený pro české…

  Hackathon k využití satelitních dat k monitorování světových jevů

  V rámci projektu Copernicus Academy pořádala Univerzita Karlova hackathon zaměřený na využití pozorování Země (EO) a geografického informačního systému (GIS)…

  Projekt ADMA TranS4MErs podporující výrobní MSP pokračuje i po úspěšné 1. výzvě

  V právě vyhodnocené 1. výzvě mezinárodního projektu ADMA TranS4MErs, jehož součástí je i Technologické centrum Praha, uspělo 6 českých firem, kdy každá získala…

  MŠMT vyhlásilo jarní výzvu v podprogramu INTER-EUREKA

  V 2. polovině dubna vyhlásilo MŠMT výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v rámci podprogramu INTER-EUREKA…

  Česká firma v Evropském spalačním zdroji (ESS)

  Trh tzv. „Big Science“, jak se někdy označují zakázky z velkých a finančně nákladných evropských výzkumných infrastruktur, poskytuje českým průmyslovým podnikům…

  Úspěšné případy projektu ESA Technology Broker

  TC Praha je od roku 2015 technologickým brokerem Evropské vesmírné agentury (ESA). ESA Technology Broker pomáhá malým a středním podnikům, univerzitám a dalším…

  Nové trendy a mezioborová spolupráce v rámci klastrového setkání

  Mechatronika a optika, zdánlivě úplně cizí obory, přesto si mají co říci. Přesvědčit se o tom mohli členové Českého optického klastru a Klastru Mechatronika na…

AGROPODIOM 2024

Kdy:

Kde: Debrecen, Maďarsko / ONLINE

Riga Food 2024

Kdy:

Kde: Riga, Lotyšsko / ONLINE

Kontakt-Kontrakt 2024

Kdy:

Kde: Výstaviště BVV Brno

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech