Diabetici jsou opět blíž k účinné terapii: Vitadio získalo prostředky na další rozvoj

Podle světové zdravotnické organizace celosvětově postihuje diabetes druhého typu 425 milionů lidí s předpokládaným dramatickým nárůstem o 70 % v příštích dvaceti letech. V Evropě tímto onemocněním trpí 60 milionů lidí, ale jenom 6,5 % dosáhne léčebných cílů. Tato skutečnost má za následek vážné zdravotní komplikace a až 325 000 předčasných úmrtí každý rok.

Správná kompenzace diabetu a cílené zásahy do životního stylu jsou klíčovými prvky účinné léčby, která musí probíhat na pravidelné bázi. Nicméně účinná podpora velkého počtu diabetiků kvůli omezené kapacitě zdravotního systému není možná. Systémy zdravotní péče naléhavě potřebují řešení, které zajistí dostupnost účinné péče podstatně většímu počtu pacientů, než je tomu nyní se stejnými personálními zdroji, a které nabídne udržitelné řešení této nemoci.

Odpověď na tuto výzvu, která díky pandemii COVID-19 nabírá ještě víc na významu, je projekt pražského start-upu Vitadio. Tým mladých lidí vedený Janem Šomvárským přináší na trh vědecky podložený online program, který na dálku pomáhá pacientům na denní bázi řídit terapii s podporou nutričního terapeuta mezi jednotlivými návštěvami lékaře. Jinými slovy program Vitadio má potenciál zvýšit dostupnost zdravotní péče a zlepšit kvalitu života pacientů.

Se spoluzakladatelkou společnosti Lenkou Röhryovou jsme se seznámili loni v létě. Jako každý start-up, i Vitadio v rané fázi řešilo jak a z jakých zdrojů zajistit financování vývoje i celkového rozvoje projektu. To byl impulz pro navázání spolupráce, která začala komplexním rozhovorem, díky kterému jsme dobře porozuměli potřebám firmy.

Rozhovor potvrdil, že Vitadio je ideálním kandidátem pro náš mentoringový program „Scale-up your business“, který kombinuje vzdělávání a špičkové poradenství na míru firmám, které probíhá formou prezentací firem před expertním panelem a individuální prací s firmou.

Firmu jsme připravili na prezentaci pro investory, se kterými se firma potkala v rámci prezentačního dne našeho programu v říjnu 2019. Jedním z expertů, členů externího panelu našeho programu, je i Peter Skrla, zkušený podnikatel a andělský investor.

A právě zde začal příběh, který vyústil začátkem března letošního roku v získání 16 milionové investice, na které se kromě pana Skrly podílí i kapitálový fond Nation 1. S Vitadiem jsme nadále v kontaktu a společně hledáme další zdroje financování, které pomohou dotáhnout vývoj produktu i klinické testování.

Pro více informací kontaktujte S. Jirásková, jiraskova@tc.cz

Další úspěšné příběhy

Všechny úspěšné příběhy
Obchodní podpora firmy Workswell s.r.o. během pandemie COVID-19

Technologické centrum AV ČR spolupracuje se společností Workswell s.r.o., výrobcem špičkových termokamer a bezpečnostních řešení, již několik let. Za tu dobu…

Pomoc letecké asociaci s vyjednáním certifikátů pro ultralehká letadla

Letecká amatérská asociace ČR (LAA ČR) je sdružením výrobců, provozovatelů a pilotů lehkých letadel. Asociace sdružuje 6 400 členů a registruje 7 900 letadel…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech