Pomoc letecké asociaci s vyjednáním certifikátů pro ultralehká letadla

Letecká amatérská asociace ČR (LAA ČR) je sdružením výrobců, provozovatelů a pilotů lehkých letadel. Asociace sdružuje 6 400 členů a registruje 7 900 letadel a 10 000 pilotů. LAA ČR je kompetentním orgánem pro certifikaci výroby a provozu lehkých letadel v České republice a udělování pilotních licencí. Většina členů LAA ČR pracuje s vysoce inovativními technologiemi, zejména v oblasti pokročilých materiálů pro konstrukce motorů a letadel.

Výroba malých sportovních letadel je jedním z nejmodernějších průmyslových odvětví v České republice. V kategorii do 650 Kg patří ČR spolu s Německem a USA ke světové špičce. Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR) proto v rámci podpory inovačního podnikání monitoruje situaci v tomto odvětví a nabízí služby, které pomáhají českým výrobcům přicházet s nejnovějšími inovacemi. LAA ČR je klientem TC AV ČR od roku 2013, během této doby se LAA ČR i jednotliví členové pravidelně účastnili řady akcí zaměřených na inovace a zvyšování konkurenceschopnosti.

Jednou z největších výzev, které čeští výrobci UL letadel čelili, bylo zvýšení maximální vzletové hmotnosti na 650 kg. Toto zvýšení umožňoval rychlý technologický rozvoj a také vysoká poptávka ze strany pilotů a provozovatelů. LAA ČR proto požádala Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (EASA) o úpravu hmotnostních limitů v kategorii lehkých letadel z 450kg na 650 kg. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se LAA ČR obrátila také na specialisty TC AV ČR s žádostí o podporu v procesu uplatňování změn evropské a národní legislativy.

Stanovit nový hmotnostní limit vyžaduje vytvoření nového certifikátu pro výrobní a výcvikové postupy a zavedení tohoto certifikátu všemi výrobci a provozovateli, na něž se vztahuje regulace Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). Ke splnění tohoto cíle připravili plán specialisti TC AV ČR a LAA ČR postupné kroky:

 - Nastavení komunikačního kanálu s EASA
 - Zřízení diskusní platformy evropských výrobců pro debatu o podobě nastávajících změn
 - Organizaci setkání zástupců EASA a průmyslu za účelem zahájení procesu optimalizace technického standardu
 - Vytvoření postupů nového certifikátu
 - Poskytnutí nepřetržité zpětné vazby od výrobců během procesu začleňování nových požadavků do stávajících certifikačních standardů
 - Organizaci závěrečného informačního semináře a spolupráci při zavádění nových certifikátů do praxe

Během realizace tohoto plánu kontaktovala TC AV ČR a LAA ČR agenturu EASA a získala kontakt pro případné vyjednávání o podobě nového typového certifikátu 650kg.
V březnu 2018 uspořádala TC AV ČR setkání evropských výrobců lehkých letadel a zástupců EASA, kde byla diskutována možnost vytvoření nového typového certifikátu 650kg. LAA ČR a EASA zahájily intenzivní společné práce na standardech pro tuto novou kategorii.
V březnu 2019 TC AV ČR uspořádalo setkání mezi LAA ČR a výrobci, na kterém byly vysvětleny nové certifikační limity a jejich aplikace do certifikačních procesů na evropské úrovni.

V březnu 2020 realizoval TC AV ČR a LAA ČR setkání výrobců, provozovatelů a zástupců EASA za účelem vyhodnocení zkušeností s novými procesy pro diskusi o možných změnách. Certifikace nového hmotnostního limitu umožnila výrobcům sportovních letadel vyvíjet nové nebo inovovat stávající typy letadel a rozšiřovat tak jejich produktová portfolia.

Úspěšné zavedení typového certifikátu 650kg pomohlo evropským výrobcům letadel zůstat na současných trzích a zjednodušit přístup na nové trhy po celém světě. Velmi důležitý je lepší přístup na americký a australský trh, kde byl tento typ letadel stanoven již před lety. Inovace produktového portfolia tak vedla ke zvýšení konkurenceschopnosti těchto společností, k udržitelnosti značného počtu pracovních míst a vytvořila potenciál pro vytvoření nových.
Nový typový certifikát umožňuje při výrobě využití nových materiálů a technologií a tím zvyšuje know-how a inovační kapacity těchto malých a středních podniků. Nové technologické procesy také vytváří příležitost ke spolupráci mezi malými a středními podniky a ústavy výzkumy a vývoje letecké techniky.
Jan Fridrich, předseda evropského sdružení výrobců lehkých letadel LAMA Europe, uvedl: „Spolupráce s TC AV ČR nám umožnila využít evropskou síť kontaktů na průmyslové podniky i výzkumná centra a navázat s nimi spolupráci při zavádění nových technologií. Efektivní plánování a zvýšení personální kapacity také zjednodušilo proces, minimalizovalo náklady a čas potřebný k implementaci standardů nového certifikátu.“

Zaujal vás tento článek a rádi byste využili našich služeb?

Kontaktujte O. Šimka, simek@tc.cz

Další úspěšné příběhy

Všechny úspěšné příběhy
Diabetici jsou opět blíž k účinné terapii: Vitadio získalo prostředky na další rozvoj

Podle světové zdravotnické organizace celosvětově postihuje diabetes druhého typu 425 milionů lidí s předpokládaným dramatickým nárůstem o 70 % v příštích…

České palety Stabilplastik ze 100% recyklátu se dostaly do Skandinávie

Společnost Stabilplastik vyrábí a prodává plastové přepravní palety a mobilní svodidla z recyklovaného směsného plastu, které jsou opět 100% recyklovatelné…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech