Obchodní podpora firmy Workswell s.r.o. během pandemie COVID-19

Technologické centrum AV ČR spolupracuje se společností Workswell s.r.o., výrobcem špičkových termokamer a bezpečnostních řešení, již několik let. Za tu dobu jsme opakovaně provedli inovační analýzu firmy Workswell s.r.o., diskutovali o obchodní strategii, distribuční síti, ochraně duševního vlastnictví a zásobovali ji přehledem dotačních programů pro výzkumné a inovační projektů apod. Příkladná spolupráce firmy se zobrazila i v článcích a prezentaci pro potřeby agentury EASME.

V rámci propagace finančního semináře na počátku března 2020, reagoval Jan Sova, ředitel a spolumajitel firmy Workswell s.r.o.: “Financování projektů firmu momentálně netrápí. Jsou to bariéry na domácím trhu a velký propad prodejů většiny produktů. Podle vývoje pandemie COVID-19 v Asii máme velký zájem o komercializaci nové termokamery WORKSWELL MEDICAS, která slouží k monitorování zvýšené teploty osob, také v Evropě a dále.“

„Naše reakce byla okamžitá, síť Enterprise Europe Network (EEN) poskytuje několik služeb na podporu internacionalizace inovativních firem. Diskutovali jsme strategii firmy Workswell v této situaci a o potřebě přeorientovat se na nové obchodní příležitosti,“ říká Jiří Vavřínek, projektový manažer Technologického centra AV ČR. V kontextu začínající pandemie COVID-19 technologii vysoce hodnotil také náš technologický transferista. Tato velmi výkonná termokamera znamená v oboru velký posun, v přesnosti a citlivosti měření není srovnatelný produkt. Proto jsme se vrátili k dosud nevyužité službě na podporu mezinárodní obchodní spolupráce. Během 2 dnů jsme společně připravili obchodní nabídku do databáze poptávek a nabídek EEN zde. Profil termokamery byl zároveň naším prvním COVID-19 profilem, což umožnilo jeho bleskové schválení evaluátorem agentury EASME.

Protože pandemie COVID-19 začala v Evropě nabírat na síle, projevil se od počátku docela velký zájem o termokameru nejprve z Evropy a nakonec také z Asie. Za několik týdnů bylo prostřednictvím databáze a fóra EEN zasláno mnoho poptávek (Expression of Interest). Vzhledem k prémiové povaze produktu a požadavcích firmy na distributory jsou jednání o spolupráci dlouhodobá. V půli května 2020 byla dohodnuta první distribuční smlouva s řeckou obchodní firmou nabízející kamery v oblasti bezpečnosti. Dodávka termokamery za asistence EEN byla provedena také pro španělskou výzkumnou firmu. Další smlouvy jsou v jednání.

Mezi zájemci o termokameru MEDICAS jsou zdravotnická zařízení jako nemocnice, bezpečnostní, obchodní i průmyslové firmy. Velký ohlas zaznamenal článek na webu, sociálních sítích a vyvolal také zájem z české ambasády v USA. Připravují se profily do virtuálních B2B fór sítě EEN, kde jsou nabízeny řešení proti COVID-19.

„Situace s COVID-19 velmi urychlila vývoj a uvedení této kamery na trh. Pomohla firmě Workswell s.r.o. se rychle přeorientovat a zabránit větším ekonomickým škodám při vypnutí globální ekonomiky,“ hodnotí Jan Sova, ředitel společnosti Workswell s.r.o.

„Mezi očekávanými dopady této spolupráce je nárůst zájmu o produkty Workswellu v zahraničí. Firma toho určitě využije k dalšímu rozšíření stávající distribuční sítě o země po celém světě,“ předpokládá Jiří Vavřínek, TC AV ČR.

Petr Hladík, koordinátor sítě EEN ČR dodává: „Potvrdilo se, že nám funguje dlouhodobá spolupráce s inovativními malými a středními firmami a v určitém období mohou využít další služby sítě Enterprise Europe Network.“

Zaujal vás tento článek a rádi byste využili našich služeb?

Kontaktujte J. Vavřínka, vavrinek@tc.cz

Další úspěšné příběhy

Všechny úspěšné příběhy
Unikátní úl boduje: Thermosolar Hive získal 3. místo v soutěži EIT Food Innovation Prizes. I díky manažerům z TC AV ČR

Včel dramaticky ubývá, z kvalitního medu se stává nedostatkové zboží. Mezi největší příčiny úmrtnosti včel na světě patří varoáza, infekční nemoc způsobená…

Diabetici jsou opět blíž k účinné terapii: Vitadio získalo prostředky na další rozvoj

Podle světové zdravotnické organizace celosvětově postihuje diabetes druhého typu 425 milionů lidí s předpokládaným dramatickým nárůstem o 70 % v příštích…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech