Výzva na podporu zvyšování digitální úrovně MSP zůstává otevřena po celé 2. pololetí 2023

Do 17. ledna 2024 mají výrobní MSP možnost se zaregistrovat do 2. otevřené výzvy projektu ADMA TranS4MErs, jehož je Technologické centrum Praha členem.

Jako jeden z největších evropských transformačních projektů nabízí ADMA TranS4MErs výrobním malým a středním podnikům příležitost rozvinout svůj plný potenciál prostřednictvím digitální transformace.

Podpora je určena výrobním MSP:

  • s méně než 250 zaměstnanci
  • s ročním obratem < 50 milionů EUR nebo roční rozvahou < 43 milionů EUR
  • jsou aktivní v oblasti výroby
  • chtějí se vzdělávat např. v oblasti digitálního marketingu, zpracování dat (včetně Big Data) až po specifická témata jako 3D tisk, využití umělé inteligence ve výrobě apod.
  • působí jako uživatelé technologií nebo služeb zlepšujících výrobní procesy a produkty
  • sídlí v členském státě Evropské unie

Podpora probíhá ve dvou fázích:

  • Design fáze: Firma získá až 8 hodin individuální podpory od osobního certifikovaného poradce (tzv. TranS4MEr) k vyhodnocení potřeb a příležitostí k digitalizaci a navržení vhodného plánu digitální transformace a implementace. Vstupním krokem je zpracování digitálního scanu, založeného na 7 klíčových transformačních oblastech souvisejících s tématy Průmyslu 4.0 (trvání cca 20-30 min).
  • Revamp fáze: Firma může získat poukázku na vybrané inovační a konzultační služby a nástroje v hodnotě až 5.000 EUR, které jsou dostupné v katalogu ADMA Trans4MErs. Ten nyní obsahuje přes 200 nabídek těchto aktivit.

OBR-2 faze.png

Poukazy jsou přidělovány podle zemí na principu „kdo dřív přijde, ten je dřív na řadě“. 

Do programu se registrujte ZDE

Více informací k 2. výzvě naleznete ZDE.

Do programu se lze zapojit také jako tzv. TranS4MEr nebo Service Provider:

  • TranS4MEr podporuje výměnu znalostí a zkušeností. Po osvojení metodiky ADMA TranS4MErs získá její značku kvality.
  • Service Provider nabízí své služby v oblasti digitalizace (aktivity / poradenství) na komerční bázi. 

V případě zájmu nebo dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktujte J. Janošce, janosec@tc.cz


Další novinky

Všechny novinky

Nový jednotný patentový systém: počátek nové éry patentové ochrany a vymáhání v EU

Dne 1. června 2023 došlo k zásadnímu kroku v oblasti evropského patentového práva. K tomuto dni totiž zahájil činnost Jednotný patentový soud (United Patent

Podpora digitalizace a robotizace malých a středních podniků ve venkovských oblastech se odkládá

Z důvodu nepřipravenosti výzev jednotlivých Místních akčních skupin (MAS) a procesu schvalování sady kritérií pro hodnocení výzev MAS bylo posunuto datum

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech