Technology Transfer online workshop pro nováčky v Horizont Evropa

Kdy:

Kde: ONLINE

V rámci projektu FIT-4-NMP, kterého je TC AV ČR členem, proběhne online workshop k problematice technologického transferu, určený pro tzv. nováčky v projektech Horizont Evropa v oblastech nanotechnologií, pokročilých materiálů a nových výrobních postupů.

Podmínkou účasti na workshopu je registrace v seznamu "nováčků" v projektu FIT-4-NMP - viz zde.

Projekt FIT-4-NMP (https://www.fit-4-nmp.eu) je podpůrná akce programu Horizont 2020, která má za cíl zvýšit účast talentovaných nováčků v projektech NMP programu Horizont Evropa. S pomocí projektu tak mohou firmy využít podpory a maximalizovat šance v nových výzvách NMP vyhlášených EK.

Workshop proběhne ve dvou dnech a bude se zabývat nastavením spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem, hledáním a vyhodnocováním technologických příležitostí, prodejními taktikami, ochranou duševního vlastnictví atd.

Program naleznete zde.

Registrujte se do 31. 1. 2022 zde.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Pan-European Partnering in Big Science

Kdy: 8.2.2022

Kde: ONLINE

Health Tech Hub Styria Pitch and Partner 2022

Kdy: 27.1.2022 - 28.1.2022

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech