Pan-European Partnering in Big Science

Kdy:

Kde: ONLINE

V rámci podpory spolupráce průmyslu s velkými výzkumnými infrastrukturami zve Technologické centrum AV ČR, které je kontaktním bodem pro spolupráci s průmyslem v ČR (tzv. Industrial Liaison Officer – ILO), na mezinárodní kooperační setkání firem Pan-European Partnering in Big Science.

Cílem akce, která byla koncipována jako přípravná akce k BSBF2022, je poskytnout evropským malým a středním podnikům a výzkumným ústavům prostor pro navázání kontaktů a vytvoření konsorcií, aby byly připraveny na obchodní příležitosti, které budou představeny v říjnu 2022 v Granadě v rámci BSBF2022. Zástupci z ITER/F4E, ESO, CERN a IFMIF-DONES spolu se zástupci průmyslu a malých a středních podniků představí své zkušenosti s vytvářením konsorcií. Jedná se o vynikající příležitost setkat se se zástupci výzkumných infrastruktur a jejich evropských dodavatelů a prozkoumat nové obchodní příležitosti.

Partnerská setkání se budou konat na základě předem naplánovaných schůzek podle zájmu a profilů jednotlivých účastníků akce. Pro úspěšnou účast a vytěžení maxima z B2B schůzek je nezbytné vložit kooperační profil (nabídku nebo poptávku) na „Marketplace“.

Registraci na akci, profily již přihlášených účastníků, žádost o schůzky a více informací lze zjistit ZDE.

Jednací jazyk akce je angličtina.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Infoden k výzvám partnerství Key Digital Technologies

Kdy: 8.2.2022 09:00 - 10:00

Kde: ONLINE

Technology Transfer online workshop pro nováčky v Horizont Evropa

Kdy: 2.2.2022 - 3.2.2022

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech