MEDICA Healthcare Brokerage Event 2021

Kdy:

Kde: ONLINE

U příležitosti veletrhu MEDICA 2020, který fyzicky neproběhl, rozběhl ZENIT GmbH společně s partnery sítě Enterprise Europe Network (TC AV ČR) mezinárodní virtuální networkingovou platformu, která nabídne i v roce 2021 prostor pro předem domluvené on-line schůzky. Jejím cílem je asistovat podnikům, univerzitám a výzkumným institucím při hledání partnerů pro vývoj produktů, uzavření výrobní a licenční smlouvy, distribučního partnerství, výzkumné spolupráce, joint ventures, financování / investice či veřejných nákupčí nebo jiných typů partnerství.

V posledních letech se kooperačních burz účastnilo přibližně 350 účastníků z přibližně 40 zemí a proběhlo na 700 předem potvrzených setkání.

Z důvodů covidové krize a nemožnosti konání těchto akcí ve fyzické podobě dojde v roce 2021 ke snížení účastnických poplatků a k dalším vylepšením pro investory a dovozce. Účastníci by měli mít prospěch z dohodnuté pevné fixní spolupráce v návaznosti na realizovaná on-line jednání. Ti, kteří nás po akci informují o uzavřené spolupráci s některou z přihlášených firem a písemně to potvrdí v relevantním dokumentu, dostanou zpět svůj registrační poplatek.

OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ:

 • Zdravotní péče
 • Zdravotní technika
 • Laboratorní a diagnostické vybavení
 • Medicínská technologie
 • Fyzioterapeutické a ortopedické technologie
 • Dodávky pro operační zařízení a nemocnice
 • Facility management
 • Informační a komunikační technologie

Proč se účastnit:

 • Využijte tuto událost k zahájení nových obchodů
 • Seznamte se s poskytovateli inovativních technologií z celé Evropy i mimo ni
 • Navažte kontakt s potenciálními partnery pro budoucí spolupráci a dlouhodobé obchodní vztahy
 • Najděte nové partnery pro výzkumné projekty

Registrační poplatky:

 • 100 EUR – obchodní společnosti, sdružení, výzkumné instituce atd.
 • 50 EUR – start-upy (založené 1. ledna 2017 nebo později)
 • 0 EUR – investoři, obchodní andělé
 • 0 EUR – dovozci / distributoři / veřejní nákupčí

Pro bilaterální setkání jsou pro rok 2021 vypsány termíny:

 • 11. 3. 2021
 • 29. 3. 2021


Více informací a registrace naleznete zde.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Workshop Access2Markets

Kdy: 21.4.2021 09:00 - 13:00

Kde: ONLINE

BIOKET digital event

Kdy: 1.3.2021 - 19.3.2021

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech