BIOKET digital event

Kdy:

Kde: ONLINE

Jste výzkumná instituce nebo firma zabývající se procesy a technologiemi pro využití biomasy?

Biomasa představuje úžasný zdroj, který lze přeměnit na chemikálie, materiály založené na biologickém původu, složky potravin a krmiv nebo na energii. Nicméně přizpůsobení a optimalizace transformačních procesů a technologií je stále skutečnou výzvou k zhodnocení všech frakcí biomasy.

Technologické centrum AV ČR si vás dovoluje pozvat na BIOKET konferenci a B2b jednání, která se uskuteční virtuální formou ve dnech 1.-19. března 2021.

BIOKET konference – BIOeconomy´s Key Enabling Technologies (KETs) si klade za cíl přispět k využívání KETs v bioekonomickém sektoru a podpořit tak rozvoj zelené ekonomiky.

Více informací na https://bioket-2021.b2match.io

Registrace je otevřena do 15. 3. 2021.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
MEDICA Healthcare Brokerage Event 2021

Kdy: 29.3.2021

Kde: ONLINE

Wind, Renewable and Smart Energy Matchmaking 2021

Kdy: 16.3.2021 - 17.3.2021

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech