Technologický transfer z vesmírného průmyslu

Česká firma Argotech a.s. je výzkumná a vývojářská společnost specializující se na optiku, elektroniku a mechaniku. V těchto oborech poskytuje odborné znalosti, inženýrské služby a design technologií na míru. Jednou z oblastí její specializace jsou tzv. obousměrné optické komponenty (BIDI) pro vysokorychlostní komunikaci po jednom optickém vlákně. Aby firma zajistila odolnost své BIDI technologie, provádí simulace pro testování toku elektronů. Toto výpočetně náročné modelování trvá až 8 dní. Firma hledala technologickou kooperaci, díky které by se doba simulace mohla zkrátit a zpřesnit.

S technologickou poptávkou se firma obrátila na Technologické centrum Praha, které je díky projektu ESA Technology Broker součástí sítě na podporu vesmírných inovací ESA Commercialisation Gateway. Ta usiluje o propojení vesmírného a nekosmického průmyslu, a to řešením průmyslových výzev pomocí inovativních vesmírných technologií nebo naopak přenosem pozemských inovací do vesmírné oblasti.

Zástupci TC Praha propojili Argotech s německou společností CST, která se specializuje na analytický software pro elektromagnetické komponenty a systémy. Tento software byl původně vyvinutý pro kosmické aplikace a umožňoval optimalizaci funkčních parametrů směrových antén. TC Praha zprostředkovalo první kontakt mezi firmami a firma Argotech následně provedla testovací modelování s využitím softwaru CST. Postupně se podařilo zkrátit dobu simulace z 8 dnů na 6 hodin.

Na základě dobrých výsledků zakoupil Argotech softwarové řešení CST, které nyní plně využívá a dokázal tak významně zvýšit rychlost a přesnost modelování vysokofrekvenčního přenosu dat. To firmě umožňuje efektivnější vývoj optických komponent v optických vláknech BIDI.

ESA Technology Broker je součástí českých národních inovačních ekosystémů. Úzce spolupracuje se sítí na podporu podnikání Enterprise Europe Network v ČR, která pomáhá v propojování firem napříč všemi sektory a ve vyhledávání parterů pro obchodní, technologickou a výzkumnou spolupráci a nabízí širokou škálu služeb pro exportně orientované malé a střední podniky.

Pro více informací kontaktujte A. Bouchala, bouchal@tc.cz


Další úspěšné příběhy

Všechny úspěšné příběhy
Česká společnost STABILPLASTIK získala prestižní cenu Enterprise Europe Network Award 2023

Společnost STABILPLASTIK, přední česká firma specializující se na recyklaci plastového odpadu, získala prestižní ocenění Enterprise Europe Network Award 2023 v…

Kamerka VIVIDI míří do světa

Prakticky každý podnik s fyzickými provozovnami čelí výzvám v oblasti vedení, optimalizace a řízení nákladů. To často souvisí s obtížností shromažďování…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech