Kamerka VIVIDI míří do světa

Prakticky každý podnik s fyzickými provozovnami čelí výzvám v oblasti vedení, optimalizace a řízení nákladů. To často souvisí s obtížností shromažďování a interpretace údajů o chování koncových zákazníků, neboť je potřeba data sbírat diskrétně, s respektem k soukromí a pohodlí zákazníků, a zajistit bezpečnost dat.

Řešení nabízí chytrá kamerka VIVIDI pražské firmy Iterait. Díky počítačovému vidění umí VIVIDI zpracovat obrazová data a propojit je s umělou inteligencí. V reálném čase kamerka snímá a analyzuje obraz pohybu zákazníků a informace neprodleně anonymizuje. Klient tak má k dispozici okamžité informace o chování svých zákazníků, obsazenosti prostoru či demografické údaje při respektu k soukromí.

„Naši klienti z řad obchodních center či retailových řetězců získávají data a poznatky, které mohou začlenit do své každodenní činnosti prostřednictvím pravidelných reportů nebo jiných nástrojů business inteligence. Díky tomu jsou např. schopni vyjednat vyšší nájemné (obchodní centra) nebo identifikovat a odstranit problémy s nedostatečnou výkonností (obchodní řetězce). Díky kamerce VIVIDI lze dosáhnout zvýšení tržeb o 1 až 5 %, což našim zákazníkům zajišťuje návratnost investice v délce 6-12 měsíců,“ vyjmenovává Adam Blažek, CEO Iterait, společenské a ekonomické přínosy plynoucí z nové technologie.

Firma Iterait zaznamenala s kamerkou VIVIDI v posledních dvou letech výrazný růst, k čemuž přispěla také spolupráce firmy s Technologickým centrem AV ČR v rámci aktivit celosvětové sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN). Kromě mentorské podpory a konzultací s experty, které firma využila v rámci programu Scale-up your business, vedla naše spolupráce k nalezení důležitého technologického a obchodního partnera v Německu. Technologické centrum AV ČR nominovalo Iterait také do soutěže inovativních českých firem Vizionáři 2020, ve kterém firma získala za kamerku VIVIDI čestné uznání. Dál pokračuje hledání nových příležitostí rozvoje pro firmu, včetně identifikace vhodných zdrojů financování a dalších potenciálních partnerů firmy v zahraničí.

„Za jedním z našich prvních mezinárodních partnerství stálo Technologické centrum AV ČR. Tato spolupráce urychlila naši expanzi v rámci EU a poskytla nám zásadní zkušenosti s mezinárodním obchodem,“ říká k naší spolupráci Adam Blažek.

VIVIDI nabízí řešení téměř pro každé odvětví, v současnosti nachází uplatnění v obchodních centrech, v retailu, na letištích, nebo např. na plovárnách. Velký potenciál se nabízí v zemědělství nebo v oblasti Smart Cities, kam chce firma v budoucnu expandovat.

Naše spolupráce zaujala i v bruselské centrále sítě EEN, kde vyšel rozhovor s Adamem Blažkem. Přečíst si jej můžete ZDE.

Zaujal Vás tento příběh? Spojte se s námi i Vy!

Kontakt: S. Jirásková, jiraskova@tc.cz, 234 006 175

Další úspěšné příběhy

Všechny úspěšné příběhy
Technologický transfer z vesmírného průmyslu

Česká firma Argotech a.s. je výzkumná a vývojářská společnost specializující se na optiku, elektroniku a mechaniku. V těchto oborech poskytuje odborné znalosti…

Pátrání po osudech zaniklého užitného vzoru: netradiční nápomoc sběrateli historických výrobků

Poradce Technologického centra AV ČR Ing. V. Suchý, zabývající se problematikou ochrany duševního vlastnictví, poskytuje v rámci aktivit sítě Enterprise Europe…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech