Mezinárodní projekt na podporu vzdělávání v oblasti dronů a virtuální reality

Jedním z mezinárodních projektů, do něhož se Technologické centrum AV ČR v roce 2021 zapojilo, je projekt DigiS (Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies) plánovaný na období 2021-2023, který se zabývá problematikou odborného celoživotního vzdělávání v Evropské unii, konkrétně je zaměřen na:

 • zlepšení vzdělávání v oblasti bezpilotních systémů (dronů) a virtuální reality
 • stanovení jednotných požadavků ohledně kvalifikačních standardů a nadefinování pracovních pozic v daných oborech
 • zapojení co nejvíce zemí EU do uznání těchto standardů a pracovních pozic za účelem usnadnění mobility pracovních sil
 • vytvoření a aplikování vzdělávacích modulů pro výuku v oblasti bezpilotních systémů a virtuální reality do odborného vzdělávání.

V červnu 2021 byla ukončena první část projektu, koordinovaná Technologickým centrem AV ČR, která si kladla za cíl vytvoření kvalifikačních standardů a popisů pracovních pozic pro „vývojář a operátor bezpilotních systémů“ a „programátor a vývojář aplikací virtuální reality“. Zároveň byly nadefinovány požadavky na ověřování dosažení odborné způsobilosti k řádnému výkonu pracovní činnosti u daných profesí. Výstupy za obě profese jsou k dispozici v české i anglické verzi:

 • vývojář a operátor bezpilotních systémů – popis pracovní pozice (ČJ / AJ), kvalifikační standard (ČJ / AJ)
 • programátor a vývojář aplikací virtuální reality – popis pracovní pozice (ČJ / AJ), kvalifikační standard (ČJ / AJ)

Dalším krokem bude vytvoření a otestování dvou pilotních vzdělávacích modulů, které budou probíhat online formou v kombinaci s praktickou výukou.

Projekt DigiS:

Do projektu DigiS je zapojeno 5 zemí a zahrnuje jak institucionální, tak podnikatelské subjekty. Koordinátorem projektu je Hospodářská komora ČR, dalšími partnery jsou: The Latvian Chamber of Commerce and Industry, Cambra de Terrassa, Technologické centrum AV ČR, Czech VR Agency, Robodrone Industries s.r.o., European Centre of Enterpreneurship Competence and Excellence, Smíchovská střední průmyslová škola, Estudio Agora SAU, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Spojená škola.

PĚT cílů projektu DigiS:

PRVNÍM specifickým cílem je vytvořit nový evropský standard odborné kvalifikace pro tato povolání:

 • Vývojář a operátor bezpilotních systémů
 • Programátor a vývojář aplikací pro virtuální realitu

V rámci projektu budou identifikovány a popsány digitální dovednosti požadované poptávkou trhu. Průzkum pomůže definovat společné kvalifikační minimum.

DRUHÝM specifickým cílem je vypracovat/zlepšit učební osnovy pro nové kvalifikace a připravit
podklady pro jejich poskytování poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy. Projekt bude zahrnovat nové programy odborného vzdělávání a přípravy. Pro jejich poskytování bude vyvinuta platforma otevřených online kurzů a budou vypracovány pokyny a metodiky pro jejich zavádění do škol. Online distanční kurzy budou nabízeny prostřednictvím webinářů, online cvičení a e-testů a současně bude probíhat praktická výuka a společná certifikace za účasti učitelů a studentů.

TŘETÍM cílem je pilotní ověření nových vzdělávacích programů v řešených kvalifikačních oborech za účelem získání zpětné vazby od cílových skupin a posouzení kvality nových programů.

ČTVRTÝM cílem je dosáhnout uznání nových kvalifikací v co největším počtu zemí EU, umožnit mezinárodní mobilitu pracovní síly a začlenění nových učebních osnov do programů odborného vzdělávání a přípravy v počátečním a dalším vzdělávání u veřejných i soukromých poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy. Důraz bude kladen na podporu uznávání společných kvalifikací, šíření výstupů projektu, propagaci online platformy, implementaci a poskytování programů poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy v zemích EU.

PÁTÝM cílem je vyhodnotit pilotní projekty a sdílet zkušenosti mezi partnery. Dobrá praxe bude hledána při realizaci nových studijních plánů, ale také při dalších aktivitách, které jsou vyvíjeny a začleněny do projektu, čímž se zlepší kvalita výsledků.

Partneři projektu mohou čelit výzvám:

 • Uznávání kvalifikací co největším počtem partnerských zemí a zemí EU.
 • Motivování poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy mimo projekt k účasti na pilotní akci.
 • Motivování studentů, aby se přihlásili do nových programů odborného vzdělávání a přípravy, dosáhli co nejlepších výsledků a získali dovednosti, které dříve na trhu chyběly.
 • Vývoj nástrojů pro implementaci nových programů odborného vzdělávání a přípravy.

Více informací najdete na stránkách projektu: https://erasmusplus-digis.com/cs/digis/ 

Máte zájem být o projektu informováni? Kontaktujte B. Vacátková, vacatkova@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Nová publikace Nástroje Evropské rady pro inovace

Technologické centrum AV ČR vydalo novou brožuru v edici Vademecum programu Horizont Evropa – Nástroje Evropské rady pro inovace.  Brožura poskytuje informace o…

Srovnání výkonnosti v inovacích v EU v 2021

Evropská komise zveřejnila žebříček států a regionů EU dle jejich výkonnosti v inovacích. Inovačními lídry jsou Švédsko, Finsko, Dánsko a Belgie. Česká…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech