Mentoringový program pro mladé inovativní firmy "Scale-up your business" pokračuje i v 2021

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový produkt nebo již existující produkt modifikuje pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným business modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bez zásadních problémů. Pokud firma dokáže tuto kritickou fázi ustát a přerůst do úspěšného Scale-upu, může se naplno projevit její ekonomický i společenský přínos. Vedení firem v tomto období řeší jak firmu transformovat, správně nasměrovat její expanzi na nové trhy a jak růst financovat. 

Na výzvy, kterým čelí zakladatelé firem, zejména v počátečních fázích rozvoje, reaguje program „Scale-up your business“, který Technologické centrum AV ČR pořádá již čtvrtým rokem. 

I letos na firmy čekají inspirativní semináře, v rámci kterých se budeme věnovat např. Rockefellerovým návykům. Ty jsou osvědčeným a praxí prověřeným nástrojem úspěšných podnikatelů i v turbulentních dobách podobných té, kterou nyní všichni prožíváme v podobě koronavirové pandemie. Poprvé jsou k dispozici také ve zbrusu novém českém překladu byznysové klasiky Verneho Harnishe pod názvem Scaling Up anebo Jak to jen pár firem zvládne a proč ostatní ne…

Vybrané firmy budou mít možnost představit se před panelem expertů, kde se jim budou věnovat zkušení podnikatelé, investoři, business andělé i odborníci z různých oborů.

Hlavním benefitem pro firmy je příležitost lépe promyslet své strategie pro expanzi, business plány i strategii financování rozvoje. Díky nezávislému pohledu expertního panelu a mentorské práci týmu TC AV ČR firmy nasbírají cenné podněty pro jejich vylepšení či přepracování, seznámí se s dostupnými možnostmi financování a získají kontakty a znalosti, nejen ze série seminářů, účasti na prezentačních dnech či individuálního mentoringu, ale také díky sdílení zkušeností mezi jednotlivými účastníky programu.

Harmonogram programu pro 2021

Máte zájem o účast? Kontaktujte: Silvia Jirásková, jiraskova@tc.cz, 234 006 175


Další novinky

Všechny novinky

Evropský program na podporu duševního vlastnictví pokračuje

Od 1. do 31. března mají malé a střední firmy možnost zažádat o získání finančního příspěvku na úhradu části svých nákladů spojených se zápisy národních

Klient TC AV ČR, FUTTEC a.s., digitalizuje údržbu silnic

Slyšeli jste o tom, že by se daly pomocí mikrovlnného záření opravovat vozovky? Právě vyšel článek v příloze deníku MF Dnes, resp. v příloze věnované

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech