MOBILITY and TRANSPORT DAYS

Kdy:

Kde: ONLINE

Technologické centrum AV ČR, slovenská SVTI ve spolupráci s Národními kontaktními body pro Horizont Evropa a partnery sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network vás zvou k účasti na virtuální informační akci a kooperačním setkání pro identifikaci projektových partnerů pro výzvy „Cluster V“ programu Horizont Evropa.

První den jednání bude zaměřen na politiku EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a možnosti financování projektů, zatímco další dny nabídnou kooperační setkání zaměřené na výzvy Horizontu Evropa „Cluster 5 Destination 6“ (Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods).

Program druhého dne dopoledne bude zaměřen na „pitch“ prezentace následujících témat Horizontu Evropa:

  • Physical and Digital Infrastructure (PDI), connectivity and cooperation enabling and supporting CCAM (CCAM Partnership)
  • Analysis of socio-economic and environmental impacts and assessment of societal, citizen and user aspects for needs based CCAM solutions (CCAM Partnership)
  • More efficient and effective multimodal freight transport nodes to increase flexibility, service visibility and reduce the average cost of freight transport
  • New delivery methods and business/operating models to green the last mile and optimise road transport
  • Testing safe lightweight vehicles and improved safe human-technology interaction in the future traffic system

V rámci akce bude organizováno virtuální kooperační setkání pro navazování partnerství v Horizontu Evropa „Cluster 5 Destination 6“.  Akci pořádá síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network.

Jak se zúčastnit:

  • Zaregistrujte se prostřednictvím odkazu a vložte váš kooperační profil nejpozději do 25. května 2021
  • V případě zájmu o tzv. „pitch“ prezentaci se zaregistrujte a představte svůj nápad na projekt během dopolední části akce 28. května 2021
  • Z profilů účastníků akce si zvolte partnery pro dvoustranná setkání
  • Setkejte se online pomocí webkamery a mikrofonu s vybranými účastníky akce

Akce je bezplatná, ale pro účast na kooperačním setkání je povinná registrace a vložení vašeho kooperačního profilu.

Více informací zde.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Duševní vlastnictví - nedoceněný potenciál pro rozvoj malých a středních firem

Kdy: 2.6.2021 10:00 - 11:00

Kde: ONLINE

Applied Artificial Intelligence konference a B2B setkání

Kdy: 25.5.2021 - 28.5.2021

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech