Moderní trendy financování technologických firem

Kdy:

Kde: ONLINE

Hledáte vhodné zdroje pro financování inovací a rozvoje firem? Chcete vstoupit na zahraniční trhy? Potřebujete finančně podpořit zpracování studie proveditelnosti vaší strategie vstupu na nové trhy nebo business plánu?

Technologické centrum AV ČR připravilo online webinář, kde představí aktuální výzvy vybraných grantů a finančních nástrojů z národních zdrojů a fondů EU. Seznámí vás s novou výzvou pro financování studie proveditelnosti (GAMA), novou podobou a hodnocením grantů EIC z Horizontu Evropa a jejich národními ekvivalenty (TREND). Zazní zkušenosti získané z konzultací projektů.

Cílovou skupinou webináře jsou začínající firmy (start-upy), malé a střední firmy v období růstu (scale-upy) a rozvinuté technologické firmy s novými inovativními projekty.

Program naleznete v pozvánce.

Registrujte se zde.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Ökoindustria 2021

Kdy: 29.4.2021

Kde: ONLINE

Workshop Access2Markets

Kdy: 21.4.2021 09:00 - 13:00

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech