Jak vybudovat scale-up: Úvod do Rockefellerových návyků

Kdy:

Kde: ONLINE

Při proměně malého start-upu do velkého mezinárodního hráče prochází firma kritickým obdobím, které klade na jejího zakladatele velké nároky. Musí dát dohromady správný tým, vhodně delegovat pravomoce, nastavit vnitřní fungování firmy a dělat klíčová rozhodnutí.

Znalost a používání Rockefellerových návyků 2.0 představují základ špičkové realizace plánů firmy. Jde o realizaci, kdy celý tým se soustředí na zásadní priority firmy, každý ve firmě je zná a ví, jak s nimi souvisí jeho vlastní individuální úkoly. Tato sada deseti návyků pomáhá naplnit vizi firmy.

Seznamte se s Rockfellerovými návyky s koučem P. Křepelkou.

Více informací naleznete v pozvánce.

Registrujte se zde.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Global Innovation Summit 2021

Kdy: 18.5.2021 - 20.5.2021

Kde: ONLINE

b2b Software Days 2021

Kdy: 10.5.2021 - 12.5.2021

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech