Změna řízení evropské sítě podpory podnikání Enterprise Europe Network

Největší mezinárodní síť pro podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) byla iniciována a po třináct let řízena Evropskou komisí přes její exekutivní agenturu EASME (dříve též EACI). V březnu tohoto roku však došlo v Bruselu k zásadním změnám v řízení sítě EEN.

V roce 2020 byly identifikovány nové evropské priority a strategie zaměřené na průmysl, rozvoj malých a středních firem, zvyšování konkurenceschopnosti, ale také na ekonomické problémy vyvolané pandemií COVID-19. Jejich cílem je mimo jiné urychlení digitalizace, zavádění metod pro udržitelnost a zajišťování vyšší odolnosti jednotného evropského trhu a jeho aktérů proti dopadům negativních vlivů, např. pandemií. Protože dosavadní struktura Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky EK (DG GROW) neodpovídala těmto novým strategiím, došlo od března 2021 ke změně organizační struktury DG GROW i podřízených exekutivních agentur.

Na DG GROW byla zřízena nová organizační jednotka zaměřující se na aktivity, sítě a aliance, která podporuje evropské podniky ve všech fázích jejich růstu – od podnikatelů, přes malé a střední podniky, až po velké průmyslové aliance. Enterprise Europe Network bude mít v agendě oddělení, mezi jehož další povinnosti bude patřit problematika klastrů včetně European Cluster Collaboration Platform, Erasmus for Young Entrepreneurs, Smart Specialisation Initiative nebo koordinace programu Horizon Europe. Toto uspořádání nabídne síti Enterprise Europe Network celou řadu synergií s dalšími evropskými platformami, zejména s evropskými klastry, což nabízí obrovský potenciál ke spolupráci a dalšímu rozvoji všech zapojených sítí a platforem.

Na exekutivní úrovni došlo ke vzniku nové agentury European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), která si od agentury EASME převzala řízení Enterprise Europe Network do své agendy. Tato opatření nemají vliv na koordinátora, kterým je i nadále TC AV ČR, ani na složení konsorcia poskytovatelů služeb EEN v České republice.

Další novinky

Všechny novinky

Access2Markets – online portál usnadňující přístup EU firem na trhy třetích zemí

Portál Access2Markets (A2M) nabízí na jednom místě přehledné informace o podmínkách dovozu do EU, tak vývozu z EU, a to do více než 120 exportních destinací…

Hello Tomorrow Global Challenge - výzva pro deep tech start-upy

Každoroční výzva Hello Tomorrow Global Challenge pro deep tech start-upy je zpět! Organizátoři výzvy vyberou 800 start-upů, které budou mít možnost připojit se…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech