Access2Markets – online portál usnadňující přístup EU firem na trhy třetích zemí

Portál Access2Markets (A2M) nabízí na jednom místě přehledné informace o podmínkách dovozu do EU, tak vývozu z EU, a to do více než 120 exportních destinací. V několika kliknutích a ve všech oficiálních jazycích EU poskytuje portál podnikům informace cílené na jejich produkty, obchodní dohody EU, průvodce krok za krokem, tutoriály, video reference a mnoho dalšího. Exportéři najdou informace o výši celních sazeb, administrativních požadavcích v daných destinacích, kalkulátor pravidel původu, informace týkající se Brexitu, dohod o volném obchodu EU nebo obchodních překážkách.

Portálu A2M obsahuje nový nástroj „ROSA“ (Rules of origin self-assessment) pro tzv. sebehodnocení pravidel původu, a to formou podrobného kontrolního seznamu. Jeho vyplněním mohou exportéři snáze zjistit, zda produkt splňuje kritéria pro preferenční pravidla původu (v současnosti dostupné v angličtině pro Japonsko, Kanadu a Jižní Koreu).

Na portálu firmy naleznou formulář pro stížnosti určený pro identifikaci překážek přístupu na trh a porušení závazků v oblasti udržitelného rozvoje v obchodních dohodách EU. Po podání stížnosti Komise následně informuje stěžovatele o obsahu akčního plánu, který bude specifikovat vhodné kroky k řešení problému a určí předběžný harmonogram konkrétních akcí.

Stručné informace o portálu naleznete zde.

Pro zajištění rychlého zavedení a využívání nového portálu podnikatelským sektorem organizuje Evropská komise v různých členských státech sérii workshopů pro podnikatelské organizace. Ve spolupráci s MPO se dne 21. dubna 2021 uskutečnil praktický workshop i v České republice.

V případě dotazů ohledně portálu Access2Markets nás neváhejte kontaktovat.


Další novinky

Všechny novinky

Aktuální témata financování inovací

Malé a střední firmy mohou využívat řadu programů, jak na národní, tak evropské úrovni, na podporu svých inovativních produktů, technologií nebo služeb. Webinář

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech