Změna názvu Technologického centra AV ČR

Od 14. 11. 2022 dochází ke změně názvu Technologického centra AV ČR na Technologické centrum Praha.

Za téměř 30letou existenci Technologického centra AV ČR došlo ke komplexnímu rozvoji jeho poslání, změně jeho agend, stylu práce a zdrojů financování, což vedlo k potřebě změnit odpovídajícím způsobem jeho název na Technologické centrum Praha.

Činnost Technologického centra se i nadále soustředí na zapojení českého výzkumu do Evropského výzkumného prostoru, podporu strategického rozhodování ve výzkumu a inovacích, rozvoj českých inovativních společností a mezinárodní technologický transfer.Další novinky

Všechny novinky

IP v metaverse

Licensing Executives Society (LES) České republiky a Slovenska, ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a sítí Enterprise Europe Network ČR uspořádala dne…

Soutěž o nejlepší námět na technologický transfer z oblasti vesmírných technologií

Technologické centrum AV ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší námět na technologický transfer z oblasti vesmírných technologií. Tématem soutěže jsou nápady na…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech