IP v metaverse

Licensing Executives Society (LES) České republiky a Slovenska, ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a sítí Enterprise Europe Network ČR uspořádala dne 10. 11. 2022 celodenní výroční konferenci nazvanou „IP v metaverse“, věnovanou technologickým a právním otázkám, spojeným s aktuálně bouřlivě probíhajícím rozvojem tzv. metaverse, tedy digitální platformě nové generace - 3D pokračování dnešního dvourozměrného internetu, který věrně kopíruje realitu a umožňuje komunikaci a spolupráci lidí z celého světa.

V programu konference zaznělo šest referátů přednesených předními domácími i zahraničními experty specializovanými mj. na otázky tzv. nezaměnitelných tokenů (Non-Fungible Tokens, NFT) a blockchainu a jejich aplikací v prostředí finančních služeb, transakcí s kryptoměnami, v obchodech na virtuálním trhu s realitami a v prostředí virtuálních NFT galerií. Samostatné příspěvky byly věnovány specifickým, dříve většinou nezvyklým problémům, jež nástup těchto nových technologických aplikací provází v oblasti designové a známkové ochrany, licencování a ochrany autorských a osobnostních práv. Stávající právní úpravy za aktuálním technologickým vývojem metaverse většinou zaostávají. Mnoho problémů vytváří zejména nejednotnost právních řádů jednotlivých států, jež se střetává s globální povahou transakcí realizovaných ve virtuálním a hranicemi neomezeném světě metaverse.

Konference, která se těšila velkému zájmu odborné veřejnosti, se zúčastnilo 46 posluchačů reprezentujících pestré spektrum organizací – od představitelů velkých technologických firem a specializovaných advokátních kanceláří, přes pracovníky výzkumu a vývoje a IPR manžery akademických organizací, až po odborníky na technologický transfer a provozovatele blockchainových služeb a virtuálních uměleckých galerií.

akce_IP v metaverse 2022-2.jpgDalší novinky

Všechny novinky

Financování inovací přehledně

Financování inovací a podpora konkurenceschopnosti malých a středních firem na zahraničních trzích je stále aktuální a proto toto téma zaznělo na semináři

Změna názvu Technologického centra AV ČR

Od 14. 11. 2022 dochází ke změně názvu Technologického centra AV ČR na Technologické centrum Praha. Za téměř 30letou existenci Technologického centra AV ČR…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech