Výzva EENergy na podporu energetické efektivnosti MSP otevřena

Dne 1. února byla ve spolupráci s mezinárodní sítí Enterprise Europe Network vyhlášena výzva projektu EENergy na podporu energetické efektivnosti malých a středních firem (MSP). Technologické centrum Praha je jedním z partnerů projektu.

Výzva nabízí energetické granty ve výši až 10.000 EUR na investice, poradenství nebo vzdělávání. Základními požadavky předloženého projektu jsou snížení spotřeby energie minimálně o 5% (měřeno v kWh) a zpracování akčního plánu (s asistencí tzv. Sustainability Advisors - poradců pro udržitelnost). Nejvíce jsou preferována energeticky náročná odvětví, žádoucí je posílení udržitelného business modelu nebo využití nové technologie včetně digitalizace.

Výběr projektů je tematicky otevřený ze strany žadatelů, může se jednat např. o instalace fotovoltaických panelů, výměnu starých strojů, energetické poradenství nebo energetický audit firmy, nákup senzorů nebo software na podporu energetického řízení nebo vzdělávání zaměstnanců související se snižováním spotřeby energií ve společnosti. Granty jsou vhodné pro kofinancování energetických projektů s privátními prostředky.

Všichni způsobilí žadatelé, kteří se do výzvy zapojí, mohou bez ohledu na (ne)získání grantu bezplatně nadále využívat poradenské služby a pomoc Sustainability Advisors v rámci Enterprise Europe Network během implementace jejich akčního plánu.

Hlavní výhody energetických grantů pro firmy jsou:

  • Kaskádový grant do výše až 10 000 EUR / projekt / firmu (úspěšnost soutěže bude až 50%)
  • 100% financování (bez spoluúčasti; do výše grantu)
  • Evropský grant není v režimu podpory de minimis
  • • Úspora energie 5% je počítána dle rozsahu projektu (celá firma nebo jednotlivý stroj)
  • Jednoduché zpracování a podání žádosti online

Více informací naleznete na webu projektu ZDE.

Výzva je otevřena do 15. dubna 2024.


V souvislosti s otevřenou výzvou proběhnou pro zájemce informační webináře:

Registrovaným bude zaslán link na připojení. Webináře proběhnou na platformě MS Teams.

Pro více informací kontaktujte: J. Vavřínek, vavrinek@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Nové dotace na podporu ochrany duševního vlastnictví pro MSP v roce 2024

Od 22. ledna mohou české malé a střední firmy předkládat žádosti o dotace na podporu ochrany duševního vlastnictví z evropského programu Fond pro MSP (SME…

Soudní vymáhání práv k IP a jeho dopady v praxi

Dne 25. ledna 2014 proběhla společná výroční konference LES ČR a Slovensko a Technologického centra Praha, věnovaná aktuálním otázkám soudních sporů spojených s…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech