Vyhlášení 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Dne 29. června 2022 vyhlásila Technologická agentura ČR šestou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v rámci programu Prostředí pro život.

Šestá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

Podprogram 1 (PP1) je zaměřený na podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Přínosem má být zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulací v oblasti životního prostředí.

Podprogram 2 (PP2) cílí na podporu ekoinovací, technologií a techniky v technické ochraně životního prostředí, přenosu technologií, zkušeností a znalostní báze z výzkumných organizací do podniků, zejména malých a středních firem. Cílem podprogramu je dále zajistit postupy pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

Návrhy projektů by měly přinést nové a do praxe aplikovatelné poznatky v oblasti životního prostředí.

Uchazeči mohou být právnické osoby různých právních forem a podnikající fyzické osoby.

Výše podpory:

  • Maximální výše podpory na jeden projekt: PP1 10 mil. Kč, PP2 12 mil. Kč
  • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: PP1 85 %, PP2 80 %

Lhůta pro podávání návrhů projektů je do 14. září 2022.

Více informací naleznete ZDE.

Přemýšlíte o využití programu Prostředí pro život k podpoře Vašeho podnikatelského záměru? Kontaktujte: J. Vavřínek, vavrinek@tc.cz


Další novinky

Všechny novinky

Projekt na podporu vzdělávání v oblasti dronů a virtuální reality propojil zahraniční studenty a jejich učitele

Od ledna 2021 je Technologické centrum AV ČR členem konsorcia mezinárodního vzdělávacího projektu DigiS (Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing…

Úspěšné projekty pro vznik Evropských center pro digitální inovace (EDIHy) zveřejněny

Technologické centrum AV ČR uvítalo informaci, že CyberSecurity Innovation Hub, jehož je TC členem, patří mezi pět úspěšných projektů na podporu Evropských

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech