Úspěšné projekty pro vznik Evropských center pro digitální inovace (EDIHy) zveřejněny

Technologické centrum AV ČR uvítalo informaci, že CyberSecurity Innovation Hub, jehož je TC členem, patří mezi pět úspěšných projektů na podporu Evropských center pro digitální transformaci (tzv. EDIHů), které uspěly v evropské výzvě programu Digitální Evropa vyhlášené Evropskou komisí. Tato centra se budou nacházet na celém území EU a budou sloužit k rozvoji a digitální transformaci především malých a středních podniků. V rámci evropské výzvy bylo vyhodnoceno celkem 283 předložených návrhů projektů z celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nominovalo šest kandidátských projektů, z nichž pět uspělo. MPO se bude podílet na financování těchto center z Národního plánu obnovy.

Úspěšnými českými EDIHy jsou:

  • CYBERSECURITY INNOVATION HUB (koordinátor: CyberSecurity Hub, z.ú.)
  • BRAIN FOR INDUSTRY (koordinátor: Fyzikální ústav Akademie věd ČR v.v.i.)
  • EDIH ČVUT (koordinátor: České vysoké učení technické v Praze)
  • EDIH DIGIMAT (koordinátor: Intemac Solutions, s.r.o.)
  • EDIH OSTRAVA (koordinátor: Technická univerzita Ostrava)

Evropská centra pro digitální inovace budou podporovat digitální transformaci podniků v regionech tím, že budou poskytovat zdarma služby, jako je testování, školení a rozvoj digitalizačních dovedností, podpora při hledání investic, vytváření sítí a přístup k inovačním ekosystémům.

Expertíza EDIHů se zaměřuje na oblasti:

  • umělá inteligence
  • vysoce výkonná výpočetní technika (HPC)
  • kybernetická bezpečnost
  • digitální dovednosti

CyberSecurity Innovation Hub se zaměřuje zejména na problematiku kyberbezpečnosti. TC, jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network v ČR, je připraveno úzce spolupracovat i se všemi ostatními vybranými EDIHy v jejich službách orientovaných na zvyšování konkurenceschopnosti českých malých a středních firem.

V případě dotazů k digitální transformaci firem neváhejte kontaktovat: P. Hladík, hladik@tc.cz, 234 006 181 


Další novinky

Všechny novinky

Vyhlášení 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Dne 29. června 2022 vyhlásila Technologická agentura ČR šestou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v rámci…

Úspory a financování zelené transformace malých a středních firem

Udržitelné podnikání může přinést malým a středním podnikům kromě snížení nákladů i konkurenční výhodu a je jednou z priorit mezinárodní sítě na podporu…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech