Účast TC AV ČR na 8. ročníku Evropské klastrové konference

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádalo v Praze ve spolupráci s European Cluster Collaboration Platform a s Národní klastrovou asociací, asociovaným partnerem Enterprise Europe Network, ve dnech 26. a 27. září 2022 v rámci českého předsednictví v Radě EU 8. ročník Evropské klastrové konference (European Cluster Conference). Tato akce, které se zúčastnili i zástupci TC AV ČR jako koordinátora české sítě Enterprise Europe Network, byla určena především evropským a českým osobnostem z oblasti klastrů, stejně jako představitelům klastrů a klastrových asociací, a další odborné veřejnosti.

Mezi odborné cíle konference patřilo mimo jiné:

  • jednání o nejnovějších trendech v oblasti klastrových politik a úkolů a potřeb, které klastrová uskupení mají,
  • diskutovat možnosti zmírnění dopadů rusko-ukrajinského konfliktu na dodavatelské řetezce,
  • prezentovat nástroje klastrových organizací v oblasti internacionalizace, podpory inovací, průmyslové modernizace a chytré specializace,
  • podpořit synergie, výměnu informací a zkušeností a komunikace mezi odbornou veřejností v oblasti klastrů.

Mezi službami Enterprise Europe Network a klastry existuje celá řada styčných bodů a synergií, a to včetně evropské úrovně. Na národní úrovni je v České republice využití těchto synergií zajišťováno dlouhodobou spoluprací EEN s Národní klastrovou asociací, která velkou část klastrových organizací zastupuje.

Pro více informací kontaktujte P. Hladíka, hladik@tc.czDalší novinky

Všechny novinky

Industry Space Days 2022 s českou účastí

Evropská kosmická agentura (ESA) přivítala ve dnech 28. - 29. září 2022 rekordních 1700 návštěvníků a celkem 800 technologických firem a výzkumných institucí na…

Přiblížení moldavských malých a středních podniků blíže inovacím

Dne 14. 9. proběhlo v Technologickém centru AV ČR setkání moldavské organizace ODA (Organizace pro rozvoj sektoru malých a středních podniků) se zástupci TC

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech