Technologické centrum Praha uspořádalo informační den k projektu EENergy

Téměř 180 zástupců sítě Enterprise Europe Network (EEN) se zúčastnilo prvního informačního dne a jednání Advisory Boardu organizovaného Technologickým centrem Praha v rámci nového projektu Enterprise Europe Network Energy grants for European SMEs (EENergy).

Účelem prosincového online setkání bylo představení aktivit projektu, který chce pomoci malým a středním firmám při překonávání dopadů energetické krize. Jeho aktivity budou pokrývat až 37 zemí. Firmy budou moci získat 3 typy grantů (konzultace, investice, školení) na energeticky úsporná opatření.

Přesné podmínky výzvy EENergy budou známy v průběhu ledna 2024. Následně bude vyhlášena první výzva pro podání přihlášek (pouze pro malé a střední firmy). Sustainability Advisors v síti EEN budou zajišťovat hodnocení firem zejména podle potenciálu úspor energie.

Více informací naleznete zde.

Pro více informací kontaktujte J. Vavřínka, vavrinek@tc.cz


Další novinky

Všechny novinky

Skončil evropský projekt na podporu účasti v projektech H2020 a Horizontu Evropa

Ke konci roku 2023 skončil evropský projekt FIT-4-NMP řešený od roku 2021, který měl za cíl podpořit talentované nováčky z regionů s nízkou účastí v projektech

Fond pro MSP – dotace na podporu ochrany duševního vlastnictví v malých a středních firmách pro rok 2024

Stejně jako v letošním roce, budou i v roce 2024 malé a střední české firmy moci využívat výhodných dotací na podporu ochrany duševního vlastnictví z evropského…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech