Technologické centrum Praha předávalo ocenění Vizionářům roku 2023

Dne 6. prosince se zástupce Technologického centra Praha zúčastnil slavnostního vyhlášení vítězů projektu Vizionáři. Cílem tohoto projektu je podporovat, oceňovat a mediálně propagovat české firmy, organizace, podnikatele i konkrétní autory nejlepších inovativních výrobků nebo služeb s mimořádným technologickým, sociálním nebo ekonomickým přínosem.

Odborná porota složená z partnerů projektu, vědeckých a akademických institucí a představitelů inovačního podnikání vybrala z přihlášených inovačních počinů celkem jedenáct nejlepších inovací a jejich autorů. Jednou z firem, která v letošním roce prestižní ocenění Vizionář 2023 obdržela, byla i firma FRAVEBOT s. r. o., jež vyvinula inovativní robot uplatnitelný při pěstební péči, prevenci nemocí a sklizni průmyslově pěstovaných skleníkových plodin, zejména jahod a rajských jablek. Ocenění zástupcům firmy FRAVEBOT předal, v zastoupení Ing. Petra Hladíka, Ph.D., koordinátora Enterprise Europe Network v ČR, pan Ing. Václav Suchý z Technologického centra Praha.

banner_Vizionari 2023-1.jpg


Další novinky

Všechny novinky

Fond pro MSP – dotace na podporu ochrany duševního vlastnictví v malých a středních firmách pro rok 2024

Stejně jako v letošním roce, budou i v roce 2024 malé a střední české firmy moci využívat výhodných dotací na podporu ochrany duševního vlastnictví z evropského…

Online informační seminář k programu Interreg Danube

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako národní koordinátor programů Interreg v České republice, bude dne 11. ledna 2024 organizovat online informační seminář pro

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech