Nové dotace na podporu ochrany duševního vlastnictví pro MSP v roce 2024

Od 22. ledna mohou české malé a střední firmy předkládat žádosti o dotace na podporu ochrany duševního vlastnictví z evropského programu Fond pro MSP (SME Fund). Pro rok 2024 byl program rozšířen, aby umožňoval nejen kompenzaci podstatné části nákladů spojených s registrací duševního vlastnictví, ale i pokrytí dalších nákladů spojených s přípravou vlastních registračních přihlášek a s vymáháním souvisejících práv k duševnímu vlastnictví.

Konkrétně program poskytuje dotační podporu pokrývající 50 – 75 % nákladů na registraci ochranných známek a průmyslových vzorů (designů) na národní, regionální i celoevropské úrovni. Nově bude možné z tohoto programu rovněž získat dotaci na náklady spojené s registrací obou výše zmíněných forem duševního vlastnictví i v dalších mimoevropských státech.

Program firmám dále umožňuje získat dotaci pokrývající 75 % nákladů na průzkum před podáním, i na vlastní podání a udělení patentových přihlášek na národní i celoevropské úrovni.

Program zájemcům nově nabídne i dotaci na 75 % nákladů za přihlášení nových rostlinných odrůd v EU.

Program umožňuje firmám získat dotační podporu na specializované služby spojené s expertní analýzou duševního vlastnictví přímo ve firmách (tzv. IP Scan, před-diagnostická služba IP) a nově i na poradenské služby spojené s vymáháním práv k duševnímu vlastnictví (tzv. IP Scan Enforcement).

Při využívání všech výše zmíněných dotací z programu Fond pro MSP bude, stejně jako v minulých letech, platit stále stejné základní pravidlo: žadatelé (představitelé malých a středních firem) se do programu musejí nejprve formálně zaregistrovat a následně vyčkat na rozhodnutí poskytovatele o udělení požadované dotace. Poté mohou přistoupit k registraci zvolených forem svého duševního vlastnictví, uhradit s tím související náklady a následně si mohou zpětně zažádat o refundaci těchto nákladů z prostředků Fondu pro MSP.

Bližší informace o dotačním programu Fond pro MSP, o jednotlivých výše zmíněných formách dotační podpory a bližší postup žádosti o dotace jsou uvedeny na stránkách EUIPO nebo ÚPV.

V případě dotazů kontaktujte: V Suchý, suchy@tc.cz


Další novinky

Všechny novinky

EDIH Twister Vol. V Česká republika a Rakousko

Uzavírá se cyklus přeshraničních seznamovacích a prezentačních akcí EDIH Twister – série informačních, kontaktních a networkingových akcí realizovaných…

Výzva EENergy na podporu energetické efektivnosti MSP otevřena

Dne 1. února byla ve spolupráci s mezinárodní sítí Enterprise Europe Network vyhlášena výzva projektu EENergy na podporu energetické efektivnosti malých

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech