Projekt podporující digitalizaci výrobních firem začíná

Dne 28. dubna 2022 proběhne zahajovací akce projektu ADMA TranS4MErs určená pro malé a střední výrobní podniky, které chtějí projít digitální transformací. Akce je příležitostí seznámit se s historií projektu ADMA a získat přehled o nadcházejících krocích a milnících nového projektu. Malé a střední podniky, které v minulosti program využily, prozradí, jak jim ADMA pomohla na cestě k digitalizaci. 

Akce se uskuteční online od 10 - 11 hod. Registrujte se ZDE.

Projekt ADMA TranS4MErs navazuje na projekt ADMA zahájený v roce 2018, jehož hlavním cílem bylo ukotvit v Evropě udržitelný výrobní průmysl. Během tří let svého trvání pomohl projekt více než 100 malým a středním podnikům ve 12 evropských zemích uzpůsobit pokročilá výrobní řešení a strategie a stát se "továrnami nové generace" s konkurenceschopnější, modernější a udržitelnější výrobou.

Projekt ADMA TranS4MErs, zahájený v říjnu 2021, oživuje a posiluje úsilí projektu ADMA podpořit ambiciózní a inovativní malé a střední podniky na jejich transformační cestě - se zohledněním současných ekologických, digitálních a společenských výzev. Technologické centrum AV ČR je jediný partner za ČR v 30ti členném konsorciu z 26 členských zemí EU.

Pro více informací kontaktujte P. Hladík, 234 006 181, hladik@tc.cz


Další novinky

Všechny novinky

Last call: registrujte se do konce března na veletrh rozšířené reality v Tokiu

Do 31. 3. máte možnost se přihlásit k účasti na stánku a návazné matchmakingové akci při veletrhu XR Fair Tokyo, který je nejvýznamnější regionální akcí v…

Platforma Clusters4Ukraine

Hub pro digitální inovace (H4DI), jehož je TC AV ČR členem, podporuje aktivity, které brání tomu, aby se Ukrajina ocitla v ekonomické a odborné izolaci. Nová…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech