Novinky

Program SIGMA na podporu komercializace VaVaI byl vyhlášen

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 3. veřejnou soutěž v programu Sigma, zaměřenou na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt…

Druhá výzva v Interreg Central Europe vyhlášena

Dne 22. března byla vyhlášena 2. výzva v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE pro období 2021 – 2027, do které je zapojeno 9 států střední Evropy. Program má…

Jarní výzvy v EUREKA programech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo 10. února čtvrtou výzvu v rámci programu Eurostars-3 a do konce dubna plánuje otevření výzvy…

EK vyhlašuje výzvy na podporu integrace ukrajinských malých a středních podniků do jednotného trhu

Evropská komise vyhlásila dvě výzvy k podávání návrhů projektů s cílem pomoci ukrajinským podnikatelům a podnikům těžit z výhod jednotného trhu EU. Výzvy…

Jak zvýšit účast talentovaných nováčků v evropských výzkumných nano projektech?

Technologické centrum Praha je partnerem projektu FIT-4-NMP, který svými aktivitami podporuje zvýšení zapojení talentovaných nováčků z málo zastoupených…

Čtvrtá výzva v programu Eurostars-3

MŠMT vyhlásilo 4. výzvu v rámci programu Eurostars-3. Program se zaměřuje na podporu inovativních malých a středních podniků, které chtějí spolupracovat na…

Prezentace projektu ADMA TranS4MErs v rámci tradiční akce „Brno Industry 4.0“

Technologické centrum Praha jako člen konsorcia projektu ADMA TranS4MErs, zaměřeného na podporu digitální transformace malých a středních výrobních firem…

Dotační program na ochranu duševního vlastnictví ve firmách je obnoven

Od 23. ledna lze znovu podávat žádosti o dotační podporu z obnoveného evropského grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund. Program je zaměřen na…

Ochrana duševního vlastnictví na zahraničních trzích

Technologické centrum Praha (TC Praha) ve spolupráci s CzechTrade uspořádalo ke konci ledna tematický seminář k aktuálním otázkám a novým možnostem ochrany…

Technologické centrum vyhlašuje 2. výzvu ESA SPARK FUNDING

Podpora využití kosmických aplikací v pozemním sektoru patří mezi priority Evropské kosmické agentury (ESA). Součástí aktivit projektu ESA Technology Broker…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech