Informační den přinesl aktuální informace k Eureka programům

V druhé polovině března proběhl informační den k Eureka programům, které pořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s MŠMT. Akce se uskutečnila v hybridním formátu.

Eureka Network podporuje projekty mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací ve více než 45 zemích světa. Musí se jednat o tržně-orientované projekty, kde zúčastněné subjekty, především malé a střední podniky, samy rozhodují o zaměření svého výzkumu (jde o podněty zdola nahoru). Mechanismus financování probíhá na národních úrovních (v případě Network projects, Globalstars, klastrů a Eurostars-3), programy Innowwide a Investment Readiness Programme (IRP) jsou plně zastřešené sekretariátem Eureka a vše probíhá na mezinárodní úrovni.

Od 16. 4. do 30. 5. otevře MŠMT výzvu Inter-Eureka pro předkládání projektových žádostí v rámci Network projects a klastrových programů. Do 16. 5. je možné stále předkládat projekty do Globalstars Brazil a v přípravě je nová „iniciativa“ Globalstars New Jersey na řešení dopadů přírodních katastrof. Sedmá výzva programu Eurostars-3, určená i pro start-upy a kladoucí větší důraz na inovace, bude otevřena od 12. 7. do 12. 9. V letních měsících bude možné předkládat projekty také do programu Innowwide. Ten podporuje projekty zacílené na ověření tržního potenciálu na mezinárodních trzích (v Africe, Americe, Asii a Oceánii) ve spolupráci s lokálním partnerem či se může jednat o úvodní fázi budoucího mezinárodního výzkumného projektu s místními partnery v cílové zemi.

Aktuální informace lze sledovat na www.eurekanetwork.org a www.msmt.cz, v případě dotazů kontaktujte klara.musilova@msmt.cz (MŠMT) a vacatkova@tc.cz (TC Praha).


Další novinky

Všechny novinky

Pozvánka na seminář k podpoře MSP a udržitelném růstu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zve na seminář pro malé a střední podniky "Podpora MSP a udržitelný růst". Akce proběhne dne 7. května od 10 do 16,30 hod…

Úspěšná účast TC na významném veletrhu vojenské a bezpečnostní techniky

Zástupci Technologického centra Praha (TC) nedávno zavítali na veletrh Enforce Tac 2024, konaný ve dnech 26.-28. února v německém Norimberku. Tento…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech