Doporučujeme: Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize covid-19 a po ní

Technologické centrum AV ČR zve na online konferenci Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize covid-19 a po ní, která proběhne 23. června 2022 od 10:00 do 12:30 hodin a kde budou prezentovány výstupy projektu 4Tech.

Hlavním cílem projektu je podchytit technologické impulsy vyvolané reakcí společnosti na covid-19 a posoudit jejich vliv na hnací síly rozvoje venkova a následný potenciál pro redukci regionálních disparit a zvýšení odolnosti venkovských oblastí. Projekt se soustřeďuje na čtyři provázané technologické systémy: digitalizaci společnosti a cloudy, distribuovanou aditivní výrobu, telemedicínu a digitálně založené distanční vzdělávání. Hlavní cíl byl naplňován realizací čtyř dílčích cílů, a to:

(DC1) mapováním rozsahu a forem využívání vybraných technologií;
(DC2) analýzou naplnění potřeb aktérů a způsobů jejich spolupráce ve vybraných technologických oblastech;
(DC3) šetřením o změně hodnot a postojů domácností vůči vybraným technologiím v důsledku pandemie covid-19;
(DC4) foresightovou studií rozvoje a přijímání vybraných technologií k roku 2040, doporučení pro politiku.

Registrace: https://geform.tc.cz/4TECH_2022 

Další novinky

Všechny novinky

Konference Nové technologie a jejich budoucnost v IP

Dne 7. června se v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR uskutečnila celodenní konference „Nové technologie a jejich budoucnost v IP“, kterou…

Dotační program na ochranu duševního vlastnictví ve firmách je stále otevřen

Výhodný dotační program určený pro malé a střední firmy, jehož smyslem je usnadňovat rozvoj, efektivní využívání a registraci duševního vlastnictví ve firmách…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech