Novinky

O digitální transformaci napříč třemi kraji

Během druhého zářijového týdne zorganizovalo Technologické centrum Praha (TC Praha), koordinátor české části sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci…

Evropský spalační zdroj nabízí příležitosti pro české firmy

Na okraji města Lund v jižním Švédsku se buduje velká výzkumná infrastruktura - Evropský spalační zdroj (European Spallation Source - ESS). Jedinečné možnosti…

Česko-německý EDIH Twister Vol. III

Zveme na česko-německou informační a networkingovou akci s představením služeb Evropských center pro digitální inovace (EDIH) a jejich partnerů na podporu…

Get Space Inspired v roce 2023

I v roce 2023 mohou české inovační firmy, podnikatelé, výzkumné ústavy a jednotliví inovátoři soutěžit o nejlepší nápad na pozemskou aplikaci vesmírných…

Save the date: série seminářů k problematice digitální transformace MSP a jejího financování

Hradec Králové, Olomouc a Ostrava – tato česká města budou v září hostit odborné semináře, věnované různým aspektům digitální transformace podniků vedoucí…

Podpora přenosu kosmických technologií do pozemních aplikací

Máte nápad, jak využít kosmické technologie v jiných odvětvích? Podpořte ho díky finanční iniciativě Spark Funding z projektu ESA Technology Broker, která…

Nový jednotný patentový systém: počátek nové éry patentové ochrany a vymáhání v EU

Dne 1. června 2023 došlo k zásadnímu kroku v oblasti evropského patentového práva. K tomuto dni totiž zahájil činnost Jednotný patentový soud (United Patent…

Výzva na podporu zvyšování digitální úrovně MSP zůstává otevřena po celé 2. pololetí 2023

Do 17. ledna 2024 mají výrobní MSP možnost se zaregistrovat do 2. otevřené výzvy projektu ADMA TranS4MErs, jehož je Technologické centrum Praha členem. Jako…

Podpora digitalizace a robotizace malých a středních podniků ve venkovských oblastech se odkládá

Z důvodu nepřipravenosti výzev jednotlivých Místních akčních skupin (MAS) a procesu schvalování sady kritérií pro hodnocení výzev MAS bylo posunuto datum…

Digitalizace v kontextu mezinárodního obchodu

Na začátku června uspořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s agenturou CzechTrade seminář zaměřený na proces digitální transformace podniků…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech